Spółka celowa Politechniki Gdańskiej została operatorem grantów dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła rozstrzygnięcie konkursu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw", wybierając Excento – spółkę celową Politechniki Gdańskiej na operatora programu wsparcia grantowego dla przedsiębiorstw prowadzących prace B+R. Łączna wartość grantów dla przedsiębiorców wyniesie 15 mln zł, zaś program będzie trwał do połowy 2023 roku.

 

Program realizowany będzie w konsorcjum, w skład którego wchodzą dodatkowo spółki celowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza.

μGranty to regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy będą mogli aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych o wartości do 200 tys. zł. Stwarza to dobrą okazję do nawiązania współpracy pomiędzy firmami i uczelniami, w tym do wykorzystania potencjału infrastruktury badawczej, jak również kadry naukowej trzech największych pomorskich uczelni.

– Uruchomienie programu wiąże się ściśle z kontynuacją współpracy z samorządem województwa pomorskiego w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza – komentuje Krzysztof Malicki prezes zarządu Excento sp. z o.o. – Celem programu jest wzmocnienie pomorskiej gospodarki dzięki wdrożeniu systemu efektywnej współpracy w trójkącie biznes-nauka-samorząd

Wyróżnikiem programu μGranty mają być proste zasady aplikowania i rozliczania się, szybkość przyznawania dofinansowania oraz wsparcie w procesie definiowania agendy badawczej. Zgodnie z założeniami granty przyznawane w ramach programu mają pozwolić na szybką walidację koncepcji i lepsze przygotowanie przedsiębiorstw do aplikowania po środki krajowe oraz unijne. Rozpoczęcie realizacji programu planowane jest na czwarty kwartał 2020 roku.

Dofinansowanie unijne projektu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw" pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.