Spotkanie inauguracyjne klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji – AI Bay

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie inauguracyjne klubu Zatoka Sztucznej Inteligencji – AI Bay. Celem spotkania było przedstawienie głównych założeń działalności klubu oraz inicjatywy powołania pomorskiego hubu sztucznej inteligencji AI Bay Hub.

 

W trakcie spotkania odbyły się trzy wystąpienia. Pierwszy referat, pt. „Sztuczna inteligencja – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”, przedstawił prof. Jacek Rumiński z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, prezes klubu. Zaprezentował szereg przykładów ilustrujących rzeczywisty sukces sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach. Przedstawił również na czym bazuje sukces SI dzisiaj oraz jakie wyzwania w tym zakresie czekają w przyszłości.

Kolejną prezentację, na temat założeń działalności klubu AI Bay, przedstawiła mgr inż. Agata Siemaszko z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, wiceprezes klubu. Wykazała, że tematyka sztucznej inteligencji jest dynamicznie rozwijana na wszystkich wydziałach PG. Wśród głównych celów klubu wskazała zwiększenie osiągnięć naukowych i opracowywanie rozwiązań SI o potencjale wdrożeniowym, rozpowszechnianie wyników badań, organizację warsztatów i szkoleń oraz szeroko rozumiany rozwój w zakresie SI. Podkreśliła, że klub AI Bay jest otwarty nie tylko dla pracowników i studentów PG, ale także dla absolwentów i wszystkich sympatyków SI. Podziękowała jednocześnie za wsparcie władz Politechniki Gdańskiej dla klubu AI Bay.

Ostatnie wystąpienie, zaprezentowane przez mgr. inż. Roberta Bajko z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, było poświęcone inicjatywie powołania pomorskiego hubu sztucznej inteligencji. Podkreślił, że podobne działania realizowane są z sukcesem w innych krajach i warto, aby w naszym regionie, tak silnie nasyconym nowoczesną technologią, podjąć wyzwanie integracji działań w obszarze SI.

Po wysłuchaniu przez uczestników referatów miała miejsce ożywiona dyskusja, zakończona podsumowaniem. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób reprezentujących różne uczelnie wyższe, studenckie koła naukowe, pomorskie firmy, administrację publiczną. Nie zabrakło również pasjonatów i entuzjastów zagadnień dotyczących sztucznej inteligencji. Spotkanie inauguracyjne stało się dla uczestników forum wymiany poglądów, umożliwiającym konfrontację dążeń różnych grup z możliwościami i wiedzą na temat sztucznej inteligencji.

Więcej szczegółów oraz plany działań klubu na najbliższą przyszłość można znaleźć na stronie http://aibay.ai.

 

fot. Patryk Jasik