Spotkanie informacyjne dotyczące programu „Energia dla Przyszłości”

„Energia dla Przyszłości” to program stażowy prowadzony przez Ministerstwo Energii, PGE Polską Grupę Energetyczną S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Zainteresowanych wzięciem w nim udziału zapraszamy na spotkanie z uczestnikami poprzedniej edycji, które odbędzie się w poniedziałek, 21 maja na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

 

Podczas spotkania w godzinach 14:00–15:00 w sali 409 budynku WOiO PG dotychczasowi stażyści programu „Energia dla Przyszłości” omówią m.in. jego strukturę, regulamin i sposób prowadzenia rekrutacji, a także odpowiedzą na wszelkie związane z nim pytania.

Laureaci programu odbywają roczny, płatny staż w Ministerstwie Energii oraz siedzibach spółek z grup kapitałowych każdego z organizatorów. Mogą w nim wziąć udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia) Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, Wydziału Mechanicznego, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Aplikantem może być osoba, która nie ukończyła jeszcze 27. roku życia, zna język angielski na poziomie co najmniej B2 i ma średnią z ocen z ostatniego ukończonego semestru studiów magisterskich na poziomie nie niższym niż 4,0. Ze szczegółami można zapoznać się tutaj.