Spotkanie Rektora PG z Konsulem Generalnym Rosji

Profesor Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, gościł konsula generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Pana Aleksandra Karachevtseva. Tematem spotkania było omówienie kwestii związanych z rozwojem współpracy z uczelniami rosyjskimi oraz możliwości zwiększenia liczby studentów z Rosji na Politechnice Gdańskiej.

 

– Zaledwie 5% zagranicznych studentów Politechniki Gdańskiej pochodzi z Rosji, chociaż współpracujemy z dziewięcioma tamtejszymi uniwersytetami. Uważam, że warto podjąć kroki, dzięki którym obie te liczby ulegną zwiększeniu – podkreślił prof. Jacek Namieśnik.

Rektor Politechniki Gdańskiej zaproponował konsulowi zorganizowane konferencji, w której uczestniczyliby rosyjscy wykładowcy z uczelni technicznych w Kaliningradzie i Petersburgu. Takie spotkanie byłoby okazją do nawiązania nowych kontaktów naukowych. Konsul Aleksandr Karachevtsev z entuzjazmem przyjął tę propozycję.

– Jestem pod wrażeniem działalności badawczej prowadzonej na Politechnice Gdańskiej. Życzę wszystkim jej naukowcom powodzenia w realizowanych projektach – powiedział Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.