Spotkanie władz uczelni z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej

W poniedziałek w Sali Senatu PG przedstawiciele nowo powołanego Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej spotkali się z władzami uczelni. Gospodarzem spotkania był prof. Krzysztofem Wilde, rektor PG, a uczestnicy rozmawiali o ramach współpracy oraz nadchodzących wyzwaniach, związanych z otrzymaniem przez PG statusu uczelni badawczej.

Po przeprowadzonych pod koniec ub. roku wyborach Parlament Studentów PG wybrał nowy Zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej na kadencję 2020. Przedstawiciele i przedstawicielki zarządu spotkali się w poniedziałek z władzami uczelni: prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG oraz prorektorami: prof. Markiem Dzidą (prorektor ds. kształcenia i dydaktyki), prof. Januszem Nieznańskim (prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji) oraz prof. Sławomirem Milewskim (prorektor ds. nauki).

Współpraca przede wszystkim

– Serdecznie witam powołany na nową kadencję skład Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej – przywitał nowy zarząd SSPG prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Nasza uczelnia otrzymała niedawno status uczelni badawczej, czeka nas w związku z tym ogrom pracy. Bez was na pewno nie uda się jednak osiągnąć odpowiednich efektów, stąd proszę was o współpracę w imię starań o coraz lepszą pozycję naszej uczelni na mapie polskiej nauki, ale też za granicą.

– Tak jak w ubiegłym roku, liczymy na aktywną współpracę – mówił przewodniczący SSPG Jakub Brzoska. – Podjęliśmy już działania związane z otrzymaniem przez PG statusu uczelni badawczej, ale czeka nas dużo pracy także na innych polach, m.in. przy organizacji szeregu wydarzeń naukowych, kulturalnych i rozrywkowych dla studentów PG, a także przy rozwiązywaniu bieżących problemów studenckiej społeczności.

Do najważniejszych zadań zarządu SSPG w kadencji na 2020 r. należeć będzie: ścisła i wielopłaszczyznowa współpraca z władzami uczelni, wdrażanie nowych rozwiązań związanych z otrzymaniem przez PG statusu uczelni badawczej, a także podnoszenie jakości cyklicznych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez SSPG, takich jak Juwenalia, czy studenckie wyjazdy integracyjne.

Czytaj więcej: Nowy zarząd Samorządu Studentów PG wybrany 

Galeria zdjęć