Sprawozdanie z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2019

Tytuł drugiej uczelni badawczej w kraju, szerokie plany badawcze, dydaktyczne i inwestycyjne, stworzenie czterech centrów badawczych i awanse w najważniejszych światowych i ogólnopolskich rankingach to tylko niektóre z sukcesów uczelni, których szczegóły znajdują się w „Sprawozdaniu z działalności Politechniki Gdańskiej za rok 2019”, które Senat PG zatwierdził w dniu 01 lipca 2020 r.

 

Nauka

Rok 2019 był rokiem ogromnego sukcesu Politechniki Gdańskiej związanego z pojawieniem się Uczelni wśród laureatów pierwszego, sztandarowego konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).  W konkursie IDUB Politechnika Gdańska zajęła ogólnie drugie miejsce w Polsce, biorąc pod uwagę wszystkie startujące w konkursie uczelnie, a pierwsze wśród uczelni technicznych. Otrzymanie statusu uczelni badawczej to także dodatkowe fundusze (ok. 210 mln zł), które zostaną wykorzystane w przeważającej części na funkcjonowanie nowych Centrów Badawczych PG.  Zostały utworzone cztery takie centra: BioTechMed, EkoTech, Materiałów Przyszłości oraz Technologii Cyfrowych.  Łączą one umiejętności i doświadczenia naukowców z różnych wydziałów, co przełoży się na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w obszarach: biotechnologii i bioinżynierii, technologii proekologicznych i cyfrowych oraz przy wytwarzaniu nowoczesnych materiałów o zastosowaniu w przemyśle i medycynie.

W 2019 roku tytuł profesora uzyskało ośmiu naukowców, 36 stopień doktora habilitowanego, a 81 doktora. Kolejny rok z rzędu wzrosła też liczba publikacji autorstwa naukowców z PG w najbardziej prestiżowych czasopismach z listy JCR. W 2017 r. było ich 696, w 2018 r. - 822, a w roku 2019 - 905.

Wartość projektów finansowanych ze środków krajowych była najwyższa na WChem, WETI i WILiŚ, a w przeliczeniu na nauczycieli akademickich – na WChem, WEiA i WFTiMS. Na podobnym poziomie co w latach ubiegłych utrzymuje się skuteczność naszych badaczy w pozyskiwaniu środków z Narodowego Centrum Nauki, wynosząca 20%.

Dydaktyka

PG utrzymuje optymalną proporcję między liczbą wykładowców a studentów, opisywaną wskaźnikiem SSR (ang. Student Staff Ratio). W skali całej uczelni wskaźnik wynosi 11,58 i jest nieznacznie niższy od optymalnego na poziomie 12.

Niezmiennie na wysokim poziomie utrzymuje się poziom zadowolenia absolwentów PG z wybranej uczelni (95%), wydziału (86%) oraz kierunku studiów (78%).

W 2019 r. na Politechnice Gdańskiej studiowało 583 studentów zagranicznych. Najwięcej , bo niemal 30 % obcokrajowców wybrało naukę na Wydziale Zarządzania i Ekonomii. Kolejnymi pod względem popularności były Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki .

W ramach programów mobilności najwięcej obcokrajowców przyjechało do nas z Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Włoch. Na uczelni etatowi pracownicy akademiccy z zagranicy zajmowali 19,75 etatów. W 2019 roku uczelnię wizytowało 34 profesorów – w szczególności  z Włoch i Portugalii.  

Finanse

Politechnika zamknęła rok 2019 zyskiem netto w kwocie ponad  28 mln zł – co daje wzrost o ponad 2 miliony w stosunku do roku 2018.

Osiągnięcia

Politechnika Gdańska po raz drugi z rzędu zajęła I miejsce w przygotowanym przez MNiSW rankingu najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju. W ostatniej opublikowanej edycji (rok 2019) światowego rankingu QS World University Rankings 2020 Politechnika Gdańska została sklasyfikowana po raz pierwszy (miejsce w przedziale 801–1000). W podobnym przedziale po raz pierwszy Politechnika znalazła się w ramach rankingu oraz THE (Times Higher Education). Według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019, Politechnika Gdańska znalazła się wśród najlepszych uczelni w Polsce – siódma w zestawieniu ogólnym (co oznacza awans o dwa miejsca w stosunku do roku 2018) i czwarta wśród uczelni technicznych.

PG może się też pochwalić znakomitymi wynikami sportowymi – w edycji Akademickich Mistrzostw Polski zakończonej w roku 2018, spośród 154 sklasyfikowanych uczelni Politechnika Gdańska zajęła III miejsce w klasyfikacji generalnej oraz II miejsce w klasyfikacji uczelni technicznych.

Pełna treść sprawozdania dostępna jest w repozytorium (po zalogowaniu).