Startuje kolejny nabór na zajęcia brydża sportowego

Politechnika Otwarta już po raz kolejny zaprasza wszystkich chętnych na nieodpłatne zajęcia brydża sportowego. Kursy prowadzone są na dwóch poziomach trudności (gracze początkujący i zaawansowani), do udziału zapraszamy więc zarówno osoby już grające, jak i te, które chcą dopiero poznać tajniki tej pasjonującej gry.

 

Zajęcia poprowadzi Marek Małysa, międzynarodowy mistrz w brydżu sportowym, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego. Będą się one odbywać w każdy poniedziałek w Centrum Sportu Akademickiego PG. Grupa początkująca zaczyna zajęcia o godzinie 15:45, grupa zaawansowana – o godz. 17:15.  Pierwsze zajęcia bedą mieć miejsce 21 października. 

Wszystkich chcących zapisać się na zajęcia prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie podpisanych dokumentów osobiście do pok. 265 w Gmachu Głównym PG lub przesłanie ich pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Biuro Politechniki Otwartej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Można też zeskanować i przesłać zgłoszenie na adres e-mail: politechnika.otwarta@pg.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 października (decyduje data wpływu). O przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają pracownicy i emerytowani pracownicy Politechniki Gdańskiej. 

Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia brydża sportowego: Joanna Kłosińska, Politechnika Otwarta, tel. 58 348 63 53.

Studentów zainteresowanych grą w brydża sportowego uprzejmie informujemy, że w ramach CSA działa sekcja brydża sportowego