Startuje kolejny nabór na zajęcia z brydża sportowego

Politechnika Otwarta zaprasza wszystkich chętnych do udziału w nieodpłatnych zajęciach z brydża sportowego. Kursy prowadzone będą na dwóch poziomach zaawansowania (gracze początkujący i zaawansowani), do udziału zapraszamy więc zarówno osoby już grające, jak i te, które chcą dopiero poznać tajniki tej pasjonującej gry.

 

Zajęcia poprowadzi Marek Małysa, międzynarodowy mistrz w brydżu sportowym, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek w Gmachu Głównym w sali 300. Grupa początkująca zaczynać będzie o godzinie 15.45, a grupa zaawansowana o godz. 17.15. Szczegółowy grafik zostanie opublikowany po zakończeniu rekrutacji.

Wszystkich chcących zapisać się na kurs prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych i dostarczenie podpisanych dokumentów osobiście do pok. 404 w Gmachu Głównym PG lub przesłanie pocztą na adres: Politechnika Gdańska, Dział Promocji, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. Dokumenty można też zeskanować i przesłać na adres e-mail: politechnika.otwarta@pg.edu.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 października 2018 r. (decyduje data wpływu).

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem zajęć brydża sportowego na Politechnice Gdańskiej.

Kontakt w sprawie zapisów na zajęcia: Joanna Kłosińska, Politechnika Otwarta, tel. 58 348 63 53.