Studenci i doktoranci PG zdobyli stypendia MNiSW

Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 dwojgu studentom oraz trojgu doktorantom Politechniki Gdańskiej.

 

Wśród studentów laureatami stypendiów zostali Daria Pogorzelec, studentka IV roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie (Wydział Zarządzania i Ekonomii) oraz Krzysztof Pyrchla, student II roku studiów drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki).

Doktoranci Politechniki Gdańskiej, którzy otrzymali stypendia ministra to Tomasz Majchrzak, doktorant III roku studiów doktoranckich w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego (promotor: prof. Jacek Namieśnik, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski), Paulina Parcheta, doktorantka IV roku studiów doktoranckich w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego (promotor: prof. Janusz Datta), oraz Wojciech Wojnowski, doktorant IV roku studiów doktoranckich w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego (promotor: prof. Jacek Namieśnik, promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Dymerski).

Stypendia ministra są przyznawane na rok akademicki i wypłacane jednorazowo. Ich wartość wynosi 15 tys. zł w przypadku studentów i 25 tys. zł w przypadku doktorantów. Więcej informacji na temat stypendiów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Z profilami naukowymi stypendystów można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.