Student PG laureatem konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Inż. Jędrzej Wrzaskowski, student drugiego roku studiów magisterskich na kierunku Energetyka (Wydział Mechaniczny), zajął drugie miejsce w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt badawczo-rozwojowy Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Temat nagrodzonej pracy to „Demonstracyjny układ otrzymywania wodoru z DME jako element elektromobilności”.

 

Praca inż. Jędrzeja Wrzaskowskiego zawiera propozycję rozwiązania problemu magazynowania wodoru. Zakłada ona wykorzystanie paliwa syntetycznego DME (eteru dimetylowego) jako nośnika, a następnie odzysk wodoru w procesie reformingu parowego. Niewielkie gabaryty instalacji pozwalają na zamontowanie jej w pojeździe elektrycznym zasilanym ogniwem paliwowym, umożliwiając wykorzystanie wodoru w bezpieczny i ekologiczny sposób.

Konkurs Młodzi Innowacyjni dla PGNiG przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG, które mogą zainicjować realizację projektów badawczo-rozwojowych. Tematyka zgłoszonych prac mogła obejmować między innymi technologie wodorowe, pozyskiwanie metanu z węgla i nowe zastosowania paliw gazowych, ale także wykorzystywanie Big Data czy mediów społecznościowych. Członkiem kapituły konkursowej jest prof. Jan Hupka z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Na zdjęciu Dariusz Dzirba, dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG SA, Edyta Kuk, zdobywczyni trzeciego miejsca, Jędrzej Wrzaskowski, Michał Zając, zdobywca pierwszego miejsca, oraz Łukasz Kroplewski, wiceprezes Zarządu ds. rozwoju PGNiG SA, fot. PGNiG