Student PG w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN

Michał Dembski, student z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej odbywa staż w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii. Pracuje w zespole, który zajmuje się badaniem powierzchni materiałów objętościowych i wytwarzanych na nich cienkich warstw. Obecnie odpowiedzialny jest przede wszystkim za badania stężeń poszczególnych gazów oraz ich desorpcję z powierzchni materiałów, stosowanych wewnątrz istniejących i projektowanych komór próżniowych.

 

Studia na Politechnice Gdańskiej Michał Dembski rozpoczynał od nanotechnologii, poprzez IPS łączący nanotechnologię i fizykę stosowaną, aż do całkowitej zmiany kierunku na fizykę stosowaną z dodatkowymi przedmiotami z nanotechnologii. Ukończył sześć semestrów. Obecnie, ze względu na staż w CERN, przebywa na urlopie dziekańskim.

- Do CERN trafiłem m.in. dzięki stowarzyszeniu IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience - red.). Przy aplikacji bardzo pomogli mi prof. Radosław Szmytkowski, prof. Maria Gazda i dr hab. inż. Barbara Kościelska - mówi Michał Dembski. - Aplikacja przez stowarzyszenie studenckie nie jest jedyną drogą. Zachęcam zainteresowanych studentów do sprawdzenia możliwości stażu, których jest naprawdę dużo (https://jobs.web.cern.ch/join-us/students).

W Europejskiej Organziacji Badań Jądrowych Michał Dembski pracuje w zespole o akronimie “TE/VSC/SCC” (Technology Department/Vacuum Surfaces & Coatings Group/Surface Coatings and Chemistry Section), który zajmuje się badaniem zarówno powierzchni materiałów objętościowych, jak i wytwarzanych na nich cienkich warstw. Odpowiedzialny jest przede wszystkim za badania stężeń poszczególnych gazów oraz ich desorpcję z powierzchni materiałów stosowanych wewnątrz istniejących, jak i projektowanych komór próżniowych. Ma również możliwość uczestniczenia w dodatkowych badaniach i wykładach.

- W swojej grupie jestem najmłodszy. Pracuję w zasadzie wyłącznie z doktorami i doktorantami, a mimo to czuję, że moje zdanie, również w kwestiach naukowych, traktowane jest poważnie. Od pierwszej chwili, niezależnie od wieku, stanowiska, stażu, narodowości, wszyscy zwracają się tu do siebie po imieniu i traktują na równi.  Dodatkowo, na każdym kroku powtarza się tu, że najważniejsze podczas pracy jest nasze bezpieczeństwo i jakość wyników, a czas jest sprawą mniejszej wagi. Brzmi to z początku jak mało znaczące hasło, jednak faktycznie wszyscy właśnie tą zasadą się kierują - mówi Michał Dembski, którego kontrakt w CERN kończy się 31 marca. - Wtedy wraz z opiekunem ustalimy czy mogę, oraz czy chcę, przedłużyć kontrakt o kolejne sześć miesięcy. Jest to maksymalna długość dla takiego stażu.

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN  to ośrodek naukowo-badawczy położony na przedmieściach Genewy. Do organizacji należą obecnie 22 państwa. Znajduje się tu Wielki Zderzacz Hadronów, czyli największy na świecie akcelerator cząsteczek.