Studentka roku – gratulacje dla Agnieszki Kalinowskiej!

Nagrodę Santander Universidades dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej odebrała Agnieszka Kalinowska. Specjalną nagrodę dla studentki ufundował także Politechniczny Klub Biznesu PKB +. Obaj fundatorzy przyznali nagrody pieniężne o wartości 5 tys. zł. Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas centralnej inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

 

– Nagrody, które otrzymałam są dla mnie ważnym wyróżnieniem. W pewien sposób podsumowują one moją aktywność podczas studiów i pokazują, że mój wysiłek został zauważony i doceniony. Jest to również ogromna motywacja do dalszego działania, gdyż planuję w tym roku rozpocząć studia doktoranckie. To dzięki mojej promotor pani dr Katarzynie Jankowskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zaczęłam w ogóle myśleć o pracy naukowej i to jej jestem szczególnie wdzięczna za wsparcie i pomoc – mówi Agnieszka Kalinowska.

Uzdolnioną studentkę wytypowali prodziekani ds. kształcenia z poszczególnych wydziałów Politechniki Gdańskiej. Pod uwagę brano przede wszystkim wysoką średnią ocen oraz pasję naukową.

Agnieszka Kalinowska ukończyła właśnie Environmental Engineering (studia II stopnia) na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Wcześniej odbyła studia inżynierskie na kierunku Enviromental Protection and Management na Wydziale Chemicznym. Od początku studiów otrzymywała stypendium rektora PG za osiągnięcia naukowe i działalność studencką, a podczas tegorocznego Konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży” uzyskała drugą nagrodę w kategorii „Najlepszy student Województwa Pomorskiego”.

Kalinowska związana jest z Naukowym Kołem Chemików Studentów PG oraz z Międzywydziałowym Kołem Naukowym Studentów PG Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska (MIŚ). Najbardziej pociąga ją świat mikrobiologii, brała udział w projektach naukowych, np. we współpracy z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk czy Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. W 2013 roku uczestniczyła w ekspedycji polarnej na Spitsbergen. Była wówczas członkiem zespołu badawczego w ramach dwóch projektów prowadzonych przez Instytut Oceanologii PAN. Wyniki badań opisała w dwóch publikacjach.

Pasję naukową i studia łączy ze śpiewem w Akademickim Chórze Politechniki Gdańskiej – wzięła udział w ponad 50 koncertach. Śpiewała nawet podczas tegorocznej inauguracji.

***

1 października w trakcie inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Gdańskiej Nagrodę Santander Universidades wręczyła Katarzyna Maciorowska, dyrektor regionu w BZWBK. Natomiast Ewa Kiepajło, Jerzy Kolczyński oraz Ryszard Markowski wręczyli nagrodę w imieniu Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ działającego przy Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Gdańskiej. Nagrody przyznano po raz drugi. Pierwszym laureatem był Miłosz Wieczór z Wydziału Chemicznego.

Galeria zdjęć