Studentki PG ze stypendiami Marszałka Województwa Pomorskiego

Joanna Bławat, Joanna Formela i Adrianna Leżuchowska to studentki Politechniki Gdańskiej, które zostały laureatkami stypendium przyznawanego przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Uroczysta gala, podczas której wyróżnienia odebrali najlepsi studenci z regionu, odbyła się 24 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim.

 

– Mam nadzieję, że ta skromna, ale jednak znacząca pomoc przyczyni się do dalszego kształcenia laureatów. Wierzę, że jest to dla Samorządu Województwa Pomorskiego dobra inwestycja, która zaowocuje pożytkiem dla naszego regionu. Życzę nagrodzonym stypendystom wszelkich sukcesów, zarówno na polu naukowym i artystycznym, jak i w życiu osobistym – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk wręczając listy gratulacyjne zdobywcom stypendium.

Joanna Bławat jest studentką nanotechnologii na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Joanna Formela studiuje zarządzanie inżynierskie na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, natomiast Adrianna Leżuchowska architekturę na Wydziale Architektury.

Aby zdobyć stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, należało uzyskać średnią ocen nie niższą niż 90 proc. średniej możliwej do zdobycia na danym kierunku. Kolejne kryterium to specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. O stypendium mogli ubiegać się studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich mieszkający w województwie pomorskim. Zdobyło je 38 z 51 wnioskujących. Wysokość pomocy finansowej to 380 zł miesięcznie, a pieniądze te będą wypłacane przez dziewięć miesięcy roku akademickiego 2017/2018.