Studia ekonomiczne WZiE PG drugie w Polsce

Politechnika Gdańska została wiceliderem rankingu studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej” wśród uczelni nieekonomicznych, a także uzyskała najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w kryterium „Kariera absolwentów”. Ranking polskich uczelni, które oferują najlepsze studia ekonomiczne, został opracowany po raz czwarty. Na Politechnice Gdańskiej studia te realizowane są na Wydziale Zarządzania i Ekonomii.

 

Politechnika Gdańska w rankingu obejmującym 23 uczelnie znalazła się na drugim miejscu (za Uniwersytetem Warszawskim), uzyskując 71,39 punktów. Nasza uczelnia uzyskała także najlepszy wynik spośród wszystkich uczelni w kryterium „Kariera absolwentów”. Złożyły się na to wysokie zarobki absolwentów studiów ekonomicznych oraz krótki czas poszukiwania pracy po ukończeniu studiów.

Ranking wyróżnia uczelnie, które dbają o wysoką jakość kształcenia, oferują studentom najwięcej możliwości do zdobycia międzynarodowych kontaktów i doświadczenia, a także zapewniają dobry start zawodowy swoim absolwentom. W tym roku zestawienie zostało podzielone na uczelnie ekonomiczne oraz uczelnie nieekonomiczne oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii.

Partnerem merytorycznym rankingu „Rzeczpospolitej” jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy. Ranking bazuje na danych z ogólnopolskiego Systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA) oraz z POL-on – Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. 

W metodologii rankingu pod uwagę zostały wzięte cztery kryteria: kariera absolwentów, jakość nauczania, potencjał naukowy, umiędzynarodowienie. Metodologia uległa zmianie w porównaniu z dotychczasowymi edycjami rankingu, w celu dopasowania jej do zapisów wprowadzonej Konstytucji dla Nauki, w której kierunki studiów są przypisane już nie do wydziałów a do szkół wyższych.