Studia podyplomowe z zakresu architektury i budownictwa proekologicznego

Na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej rozpoczęto nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych „Architektura i budownictwo proekologiczne”. To odpowiedź na brak specjalistów z tej dziedziny na rynku. Studia są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

- Uruchomienie tego kierunku studiów podyplomowych to odpowiedź na istotną społecznie potrzebę zwiększenia kompetencji profesjonalistów w dziedzinie projektowania i zarządzania strukturami przestrzennymi z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Standardy i wymagania dotyczące ochrony środowiska stale rosną, m.in. w związku z polityką środowiskową Unii Europejskiej. Studia te są też reakcją na rosnące wymagania prawne wobec rozwiązań proekologicznych stosowanych w architekturze i budownictwie - mówi prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury PG.

Wiedza i umiejętności zdobyte przez słuchaczy studiów „Architektura i budownictwo proekologiczne” mają przyczynić się do polepszenia jakości decyzji projektowych, uwzględniających całościowe oddziaływanie budynków na środowisko: od etapu wydobycia surowców potrzebnych do budowy, po etap utylizacji użytych materiałów. Tym samym mają przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i ekonomicznej inwestycji oraz ograniczenia zużycia energii nieodnawialnej i redukcji emisji zanieczyszczeń. 

Studia skierowane są do absolwentów studiów inżynierskich I stopnia oraz studiów magisterskich - projektantów, przedstawicieli samorządów terytorialnych, pracowników służb ochrony środowiska oraz innych osoby zainteresowanych proponowaną problematyką (studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom architektury i inżynierii lądowej). 

Więcej informacji o studiach „Architektura i budownictwo proekologiczne” można znaleźć tutaj.