Stypendia badawcze w Japonii

Japońskie Stowarzyszenie Promocji Nauki (JSPS) zaprasza do udziału w naborze na długoterminowe stypendia badawcze w Japonii. To propozycja dla naukowców, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

 

Długoterminowe stypendia badawcze trwające od 12 do 24 miesięcy oferowane są przez JSPS w ramach Inicjatywy Postdoctoral Fellowships for Research in Japan. Mogą z niego skorzystać osoby, które uzyskały stopień doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2014 roku i dotychczas nie korzystały z dłuższego niż roczny wyjazdu w ranach tego programu.

Zgłoszenia należy przesyłać do 10 czerwca do Biura Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk.  Dokumentacja, wyłącznie w języku angielskim, musi zawierać:

- formularz zgłoszeniowy

- list akceptujący od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty

- list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna narodowego lub przełożonego kandydata

- kopię dyplomu doktorskiego

- pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na stypendium

Więcej informacji udziela Joanna Szwedowska-Kotlińska z Biura Współpracy z Zagranicą PAN.