Sukces architektów z Politechniki Gdańskiej we Francji

Pracownicy i studenci Wydziału Architektury zdobyli trzy pierwsze miejsca w organizowanym od 27 lat międzynarodowym konkursie arturbain.fr. Takiego sukcesu w historii tego cyklicznego konkursu nie odniosła jeszcze żadna instytucja kształcąca architektów.

 

Międzynarodowy konkurs  arturbain.fr  jest organizowany corocznie od 27 lat przez Séminaire Robert Auzelle, organizację pożytku publicznego przy ministerstwie Ministère du Logement et de l'Habitat durable z siedzibą w Łuku Spreckelsena w Paryżu Defense. Artykuł 2 regulaminu konkursu 2017/2018 stanowi, że: „konkurs jest otwarty dla wszystkich nauczających i studentów zapisanych na  uniwersytety lub szkoły  artystyczne o profilu architektura i urbanistyka; uczestnicy łączą się w ekipy wielodyscyplinarne składające się z „dyrektora zespołu” - nauczyciela lub doktoranta i dwóch lub trzech studentów.

W edycji 2017/2018 na hasło „Pour un réseau d'espaces publics accessibles à tous” - „Sieć przestrzeni publicznych dostępna dla wszystkich”, najlepiej odpowiedziały i zajęły pierwsze trzy miejsca ekipy z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Laureatami zostali: pracownicy dydaktyczni Wydziału Architektury PG – architekt dr hab. Katarzyna Zielonko-Jung, architekt dr Izabela Burda, architekt IARP Janusz Gujski oraz studenci Wydziału Architektury PG – Patrycja Marcińska, Anastasiia Volyk, Aneta Szrot, Alicja Sikorska, Arnaud Gaultier i Pauline Ribault.

Projekty zostały wykonane w ramach zajęć z Projektowania Urbanistycznego na drugim semestrze studiów magisterskich, prowadzonych przez architekta IARP Janusza Gujskiego, dr inż. arch. Izabelę Burdę, dr hab. inż. arch. Katarzynę Zielonko-Jung oraz dr inż. arch. Krzysztofa Szarejko. W zajęciach wzięli udział studenci z Francji, Portugali, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Polski.

– Systematyczna, ciężka praca, od dwunastu lat realizowana w ramach konkursów ARTURBAIN, przyniosła nadspodziewane efekty – komentuje architekt Janusz Gujski.

Publiczna prezentacja nagrodzonych prac oraz ceremonia wręczenia nagród w konkursie odbędzie się 8 czerwca w Paryżu.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie organizatora.