Światowa dyskusja o zrównoważonym gospodarowaniu opadami i nie tylko…

Trwa międzynarodowa konferencja z cyklu „Systemy hydrofitowe w kontroli zanieczyszczeń wód”. Program konferencji, w organizację której zaangażowani są naukowcy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, dostępny jest tutaj.

 

Konferencje dotyczące systemów hydrofitowych w kontroli zanieczyszczeń wód organizowane są co dwa lata pod egidą International Water Association (IWA), w ramach sekcji tematycznej o nazwie zbieżnej z tytułem konferencji. W tym roku konferencja odbędzie się po raz piętnasty. 

IWA jest największą na świecie organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu szeroko pojętej ochrony wód. Kolejni organizatorzy nadchodzącego wydarzenia naukowego zawsze wyłaniani są w drodze konkursu: po prezentacji oferty wszyscy członkowie sekcji tematycznej mają prawo głosowania (łącznie ok. 450 osób z całego świata). W roku 2014 oferta złożona przez konsorcjum uczelni wyższych, których liderem jest Politechnika Gdańska, a partnerem Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, uzyskała sześćdziesięcioprocentowe poparcie, pokonując ofertę niemiecką. Jak podkreślają organizatorzy konferencji, Gdańsk został doceniony i wybrany jako ciekawe miejsce do prowadzenia naukowej debaty. Poprzednie edycje konferencji odbywały się w Wenecji, Perth i Szanghaju.

Tematyka konferencji

Systemy hydrofitowe służące szeroko pojętej ochronie wód budowane są na świecie od ok. pięćdziesięciu lat, a w Polsce od ponad trzydziestu lat. Jednak ich losy w naszym kraju były bardzo zmienne. Od początkowej euforii i budowania ich bez przestrzegania podstawowych zasad inżynierskich (co przyczyniało się do negatywnej oceny tych obiektów) aż do ponownego zainteresowania tymi rozwiązaniami w ostatnim dziesięcioleciu. Szacuje się, że od roku 2005 powstało w Polsce ponad 2000 takich obiektów, głównie do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących od mniej niż 200 mieszkańców.

– Istotne jest dalsze promowanie ekologicznych rozwiązań stanowiących doskonały przykład zrównoważonego gospodarowania zasobami. Organizowana w Gdańsku konferencja będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń naukowych i praktycznych między polskimi partnerami, a partnerami z krajów, w których ta technologia jest częściej i chętniej stosowana niż technologie konwencjonalne (m.in. Francja, Dania, Niemcy, USA i Włochy). Nasze wydarzenie może również pozytywnie wpłynąć na wykorzystywanie systemów hydrofitowych w naszym kraju i regionie – mówi przewodnicząca komitetu organizacyjnego, dr hab. inż. Magdalena Gajewska z Katedry Technologii Wody z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Podczas konferencji, poza zastosowaniem systemów hydrofitowych do oczyszczania ścieków i odwadniania osadów, mowa będzie o zrównoważonym gospodarowaniu wodami opadowymi oraz o usuwaniu zanieczyszczeń specyficznych m.in.: Trwałych Związków Organicznych (TZO) i farmaceutyków.

Uczestnicy i patroni wydarzenia

W konferencji uczestniczyć będą zarówno reprezentanci nauki, jak i praktyki oraz przedstawiciele władz lokalnych – łącznie ponad 200 osób z całego świata. Udział w otwarciu konferencji zapowiedział m.in. Mariusz Gajda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Konferencja uzyskała już m.in.: patronat Ministerstwa Środowiska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz medialne: Radia Gdańsk i „Gazety Wyborczej”.

Więcej informacji na stronie konferencji.