Szkoła Doktorska Wdrożeniowa na PG – jedyna taka jednostka w kraju

Do 15 czerwca trwa nabór wniosków w ramach IV edycji ministerialnego programu „Doktorat wdrożeniowy”. Na Politechnice Gdańskiej doktoraty wdrożeniowe realizowane będą w Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej – jedynej jednostce w Polsce oferującej możliwość rozwoju kadr B+R przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów zgłoszonych przez firmy.

 

W Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej doktoranci przygotowywani są do samodzielnej pracy badawczo-rozwojowej, przeprowadzane są badania nad zagadnieniami wskazanymi przez firmy (badania zlecone), a także wykonywane są ekspertyzy przy współpracy z wszystkimi laboratoriami PG. Ponadto, w ofercie jednostki znalazło się wspomaganie firm w doborze kadry specjalistów B+R do planowanego projektu i profesjonalna recenzja wniosku o dofinansowanie.

– Jesteśmy jedyną uczelnią w kraju, która realizuje doktoraty wdrożeniowe w ramach odrębnej szkoły doktorskiej, funkcjonującej obok akademickiej szkoły doktorskiej – podkreśla prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki, dyrektor Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na PG.

Do Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej przyjęta może zostać osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub dyplom uczelni zagranicznej, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora. Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbywa się w drodze konkursu w dwóch etapach: ministerialnym (wnioskowanie do MNiSW o uczestnictwo w programie „Doktorat wdrożeniowy” – do 15 czerwca, ogłoszenie wyników – sierpień) oraz uczelnianym (na podstawie przyjętych wniosków do programu MNiSW i w następujących etapach: elektroniczna rejestracja, weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna dot. planowanej rozprawy doktorskiej – do 15 września).

– Już na etapie rejestracji, zespół promotorów reprezentujących poszczególne dyscypliny naukowe i mających doświadczenie zweryfikowane w przemyśle i docenione na świecie, będzie oceniać wartość zgłaszanych tematów rozpraw, tak aby były to tylko problemy badawcze o największym rzeczywistym potencjale badawczo-wdrożeniowym – podkreśla prof. Kazimierz Darowicki.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji kandydatów znajdują się [TUTAJ].

Harmonogram rekrutacji dostępny jest [TUTAJ].

Możliwość realizacji doktoratów wdrożeniowych została określona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 r., przy czym główne założenie programu to ułatwienie współpracy firm i uczelni w zakresie realizacji badań skupionych wokół problemu wskazanego przez firmę. Doktoraty wdrożeniowe umożliwiają połączenie pracy zawodowej, rozwiązanie istotnego dla pracodawcy problemu technologicznego oraz zdobycie stopnia doktora nauk technicznych. Doktorant (pracownik firmy zgłaszającej problem badawczy) pracuje nad problemem badawczym przez cztery lata, a na koniec procesu składa rozprawę doktorską i podsumowanie cyklu międzynarodowych publikacji w recenzowanych czasopismach.

W Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej na PG doktorant zyskuje m.in., możliwość rozwoju kompetencji technicznych, pracy w specjalistycznych laboratoriach, nawiązania międzynarodowych kontaktów, a także wsparcie promotora wybranego wśród specjalistów uczelni, który przez cztery lata nadzoruje i pomaga w realizowaniu planu badawczego.

Wśród dotychczasowych partnerów Politechniki Gdańskiej w zakresie realizacji doktoratów wdrożeniowych znalazły się takie firmy krajowe i zagraniczne, jak: KGHM, ORLEN, LOTOS, Polpharma, Remontowa, Energa, Grupa Azoty, Tauron, Enea, PGNiG, PGE, Intel.

Więcej informacji o Szkole Doktorskiej Wdrożeniowej na PG znajduje się na stronie: https://doktoratywdrozeniowe.pl/

Informacje o programie „Doktorat wdrożeniowy” są dostępne na stronie MNiSW – [TUTAJ].

***

Dodajmy, że na Politechnice Gdańskiej działa także Szkoła Doktorska, która prowadzi kształcenie w 12 dyscyplinach: ekonomia i finanse; nauki o zarządzaniu i jakości; nauki chemiczne; nauki fizyczne; matematyka; inżynieria lądowa i transport; architektura i urbanistyka; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja. Więcej informacji nt. Szkoły Doktorskiej na PG można znaleźć [TUTAJ].