Technologie kosmiczne i satelitarne – nowy kierunek studiów na trójmiejskich uczelniach

Politechnika Gdańska i gdyńskie Akademie: Marynarki Wojennej oraz Morska podpisały porozumienie o wspólnym utworzeniu i prowadzeniu międzyuczelnianego kierunku studiów Technologie kosmiczne i satelitarne. Porozumienie parafowali 17 grudnia 2015 prorektorzy ds. kształcenia: dr inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. nadzw. AMW oraz dr hab. inż. Mirosław Czechanowski, prof. nadzw. AM.

 

Technologie kosmiczne i satelitarne zostaną uruchomione w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017. Będą to studia II stopnia (magisterskie).

Jedną z przesłanek do utworzenia kierunku był fakt powstania siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku, która wraz z Centrum Badań Kosmicznych PAN zapowiedziała współpracę przy tworzeniu programu studiów.  Inicjatywę utworzenia nowego kierunku podjęli: prof. Andrzej Stepnowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki i prof. Edmund Wittbrodt z Wydziału Mechanicznego,  którzy uzyskali wsparcie prof. Henryka Krawczyka, rektora PG oraz prof. Marka Banaszkiewicza, prezesa POLSA. W przedsięwzięcie zaangażował się również prof. Cezary Specht z Akademii Morskiej w Gdyni, dyrektor Departamentu Edukacji POLSA.

Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii kosmicznych i satelitarnych, w tym specjalizacji morskich. Nasz region ma szansę stać się liderem w rozwoju narodowego programu kosmicznego  –  obecnie w województwie pomorskim działa 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego.

Program studiów będzie miał charakter interdyscyplinarny i będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną z zakresu nawigacji satelitarnej, teledetekcji, komunikacji satelitarnej, robotyki  i mechatroniki satelitarnej, analizy i przetwarzania danych przestrzennych. Dlatego właśnie będą to nie tylko studia międzyuczelniane, ale także międzywydziałowe. Na Politechnice Gdańskiej będą one realizowane na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Wydziale Mechanicznym, Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

W ramach kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne planowane jest uruchomienie 4 specjalności: Technologie informacyjne i elektroniczne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej (lider: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG), Wykorzystanie technologii kosmicznych i satelitarnych w gospodarce (lider: Wydział Mechaniczny PG), Morskie systemy satelitarne i kosmiczne (lider: Wydział Nawigacyjny AMG) oraz Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa (lider: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętów AMWG).

Uczelnie zaangażowane w tworzenie kierunku dysponują sporą bazą aparaturową (specjalistyczne systemy i laboratoria, stacje satelitarne etc.), która z pewnością pozwoli rozwijać umiejętności praktyczne w przyszłych absolwentów.

Absolwenci Technologii kosmicznych i satelitarnych będą potrafili posługiwać się i projektować zaawansowaną aparaturę satelitarno-kosmiczną, zdobędą również wiedzę na temat specjalistycznych narzędzi do analizy dużych zbiorów danych przestrzennych oraz będą potrafili te dane pozyskiwać, przetwarzać i nimi zarządzać.  

***

Polecamy materiał TVP3 na temat nowego kierunku, w którym głos zabrał m.in. prof. Edmund Wittbrodt  Panorama, 23 grudnia 2015, około 00:15.

Galeria zdjęć