Technologie Kosmiczne i Satelitarne

Politechnika Gdańska po raz pierwszy rekrutuje na interdyscyplinarne studia II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne (TKiS). Na studia zapraszają wydziały: Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Mechaniczny. Pierwszy rekrutuje na specjalność: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej, drugi na specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej. Studia trwają 3 semestry.

 

TKiS to nie tylko studia międzywydziałowe, ale także międzyuczelniane. Będą one realizowane również przez Akademię Morską w Gdyni (Wydział Elektryczny, specjalność: Morskie systemy satelitarne i kosmiczne) i przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni (Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalność: Aplikacje kosmiczne i satelitarne w systemach bezpieczeństwa).

Wytyczne dotyczące rekrutacji na PG znajdują się na stronie pg.edu.pl/rekrutacja. Aby wziąć udział w naborze należy zarejestrować się w systemie eRekrutacja. Rekrutacja rozpoczęła się 9 stycznia br. Studia rozpoczną się od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017, tj. od 23 lutego 2017 r.

Dlaczego warto podjąć studia na TKiS?

W wyniku przemian cywilizacyjnych oraz dynamizującego się rozwoju polskiej gospodarki w sektorze kosmicznym i jej integracji na poziomie międzynarodowym, powstaje zarówno wiele nowych krajowych podmiotów działających w tej branży, jak i polskich oddziałów korporacji zachodnich mających ugruntowaną w niej pozycję. Również na Pomorzu nastąpiło zwiększenie ilości podmiotów działających w sektorze kosmicznym. Nasz region ma szansę stać się jednym z liderów w rozwoju Krajowego Programu Kosmicznego – obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego, m.in.: Black Pearls VC, Flextronics International Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden. Poszerzenie oferty kształcenia o nowy kierunek studiów wychodzi naprzeciw wzrostowi zapotrzebowania na specjalistów w tak elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie, jaką są technologie związane z eksploracją i wykorzystaniem przestrzenni kosmicznej, w tym z wykorzystaniem sztucznych satelitów Ziemi do zastosowań telekomunikacyjnych, nawigacyjnych, teledetekcyjnych i innych, jak również budowa sztucznych satelitów i konstrukcji kosmicznych oraz inne dziedziny wykorzystania technologii kosmicznych w gospodarce.

Należy podkreślić, że nowy kierunek studiów TKiS jest uruchamiany w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i w związku z tym otrzymał dofinansowanie w ramach projektu NCBiR pt. „Dostosowanie kierunku studiów II stopnia Technologie Kosmiczne i Satelitarne do potrzeb rynku pracy”. Dzięki temu realizacja programu studiów TKiS będzie odbywała się w ścisłej współpracy z pracodawcami z sektora inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Przedstawiciele pracodawców będą brać znaczący udział w ustalaniu konkretnej tematyki zajęć i w ich prowadzeniu. Również w ścisłej współpracy z otoczeniem gospodarczym realizowane będą projekty w ramach poszczególnych przedmiotów, w tym projekt grupowy, a także prace dyplomowe studentów. Dzięki temu absolwenci kierunku TKiS będą lepiej przygotowani do spełnienia wymagań stawianym zatrudnianym specjalistom przez branżowych pracodawców.

Program kierunku TKiS będzie łączyć ze sobą treści przedmiotów podstawowych, takich jak np. matematyka, fizyka czy mechanika z wiedzą specjalistyczną z zakresu teledetekcji i nawigacji satelitarnej, misji kosmicznych, mechanizmów i konstrukcji kosmicznych, kosmicznych technologii bezpieczeństwa. Absolwenci kierunku TKiS nabędą m.in. umiejętności obsługi oraz projektowania zaawansowanej aparatury satelitarno-kosmicznej.

Specjalność „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej”

Przyszli absolwenci specjalności Technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej będą posiadali specjalistyczną wiedzę z zakresu zastosowań zaawansowanych technologii elektronicznych, informatycznych i telekomunikacyjnych w nawigacji, teledetekcji i komunikacji satelitarnej. Zdobędą również wiedzę na temat narzędzi do analizy wielkoskalowych zbiorów danych przestrzennych (big data) oraz będą potrafili te dane pozyskiwać, przetwarzać oraz nimi zarządzać. Będą również projektować różnego typu urządzenia oraz systemy satelitarne i telekomunikacyjne czy też implementować dedykowane oprogramowanie do zastosowań kosmicznych i satelitarnych.

 – Wobec dynamizującego się rozwoju sektora kosmicznego polskiej gospodarki w ostatnim okresie, związanego z przystąpieniem Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej w 2012 roku oraz powołania Polskiej Agencji Kosmicznej w 2015 r. z siedzibą w Gdańsku, możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego absolwentów kierunku TKiS będą szerokie. Będą oni mogli być zatrudnieni zarówno w uczelniach i innych jednostkach naukowo-badawczych, jak i w przedsiębiorstwach realizujących prace  badawczo-rozwojowe – mówi prof. Andrzej Stepnowski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, który wraz prof. Edmundem Wittbrodtem z Wydziału Mechanicznego, podjął inicjatywę utworzenia kierunku TKiS.

Specjalność „Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej”

Z kolei osoby, które wybiorą specjalność: Technologie mechaniczne i mechatroniczne w inżynierii kosmicznej poznają tajniki wiedzy dotyczące autonomicznych robotów mobilnych używanych do eksploracji kosmosu, mechaniki płynów, w tym przepływów w warunkach braku grawitacji, mechaniki analitycznej, robotyki, materiałoznawstwa czy też zasad modelowania konstrukcji mechanicznych. Absolwenci będą także potrafili dobrać odpowiedni materiał oraz zaprojektować strukturę kinematyczną konstrukcji kosmicznych i satelitarnych. Będą także posiadali wiedzę na temat budowy poszczególnych segmentów, zasad działania oraz zastosowań systemów nawigacji satelitarnej. Należy podkreślić, że dzięki akredytacji studiów magisterskich w Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI), absolwenci studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego PG mają możliwość ubiegania się o dyplom Inżyniera Europejskiego EUR-ING. To swoisty „paszport” do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą, jak również możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji.

Na każdą ze specjalności PG przyjmie 30 osób.

 

Dołącz do studentów Technologii Kosmicznych i Satelitarnych. Studia na tym kierunku to:

  • Możliwość zdobycia wykształcenia w elitarnej dziedzinie jaką są technologie kosmiczne, w której prowadzą badania i wdrażają rozwiązania najwyżej rozwinięte kraje świata.
  • Możliwość realizacji interesujących projektów inżynierskich oraz naukowo-badawczych, również interdyscyplinarnych, a następnie możliwość kontynuacji rozwoju zawodowego w interesującej dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych.
  • W przypadku specjalności oferowanej przez Wydział ETI, cieszącego się od wielu lat renomą wśród pracodawców na Wybrzeżu – możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z dziedziny ICT, dających absolwentom szerokie i atrakcyjne możliwości zatrudnienia, a jednocześnie zdobycia elitarnej wiedzy z dziedziny technologii kosmicznych.
  • W przypadku specjalności oferowanej przez Wydział Mechaniczny, możliwość nabycia kompetencji w interesującej dziedzinie kosmicznych zastosowań mechaniki i mechatroniki , a także możliwość uzyskania dyplomu Inżyniera Europejskiego EUR-ING.
  • W związku z międzyuczelnianym charakterem kierunku, możliwość nawiązania kontaktów i integracji ze społecznością studencką innych uczelni Trójmiasta.

Uroczysta inauguracja zajęć na nowym kierunku, wspólna dla wszystkich trzech uczelni, odbędzie się w Auli w GG Politechniki Gdańskiej w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 11.15. Wykład inauguracyjny pt. „Polska Droga w Kosmos” wygłosi prof. Piotr Wolański, przewodniczący Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.