Terminy i zasady przeprowadzania zajęć na PG po 25 czerwca

W dniu 25 czerwca władze Politechniki Gdańskiej, w uzgodnieniu z Samorządem Studentów PG, wydały decyzję dotyczącą zasad prowadzenia zajęć na uczelni oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 w społeczności PG. 

 

Najważniejsze informacje płynące z decyzji podjętej przez władze uczelni w dn. 25 czerwca 2020 r. dotyczą organizacji ostatnich tygodni roku akademickiego w semestrze letnim. 

Wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne 

Wykłady i ćwiczenia na wszystkich kierunkach wydziałów PG oraz inne zajęcia organizowane dotychczas w formie zdalnej, będą nadal realizowane w takiej formule aż do końca głównej części semestru (muszą zakończyć się najpóźniej do 5 lipca 2020 r.).

Za odrabianie zajęć laboratoryjnych, wymagających obecności studentów na uczelni, odpowiedzialni są dziekani. 

Informacje dotyczące realizacji zajęć laboratoryjnych wraz ze szczegółowym harmonogramem ich odrabiania są dostępne na stronach internetowych wydziałów. 

Sesja egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna w roku akademickim 2019/2020 odbędzie się w formie zdalnej lub mieszanej, tj. część egzaminów i zaliczeń odbędzie się zdalnie, a część w formie tradycyjnej.

Egzamin dyplomowy 

Do 30 września 2020 r., na wniosek studenta, skierowanych do dziekana, egzamin dyplomowy może zostać przeprowadzony w sposób tradycyjny, z zachowaniem zasad i środków ochrony bezpośredniej lub zdalnie, za pomocą uczalnianej platformy eNauczanie PG.

Zaliczenie zajęć z wychowania fizycznego 

Zalczenie zajęć z wychowania fizycznego w semestrze letnim odbędzie się na podstawie uczestnictwa w zajęciach prowadzonych zdalnie. Centrum Sportu Akademickiego wznowiło zajęcia w sekcjach sportowych. 

Funkcjonowanie Biblioteki PG

Bibliioteka PG funkcjonuje na zasadach opisanych na stronie internetowej Biblioteki - [TUTAJ]

Organizacja wydarzeń na terenie uczelni

Organizacja imprez, wydarzeń, zgromadzeń i konferncji na terenie uczelni jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody rektora.

Pełna treść Zarządzenia z dnia 25 czerwca dostępna jest [TUTAJ

Wszystkie komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w okresie pandemii dostępne są na stronie : https://pg.edu.pl/koronawirus