To już trzeci budżet obywatelski PG. Pół miliona złotych do dyspozycji pracowników i studentów

Mobilny warsztat studencki, sterowanie windami, defibrylatory – m.in. te projekty realizowane są obecnie na terenie kampusu w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej (BO PG) 2018. Jakie projekty uczelniana społeczność zgłosi i wybierze tym razem? Już od 17 października pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego PG.

 

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej już na początku swojej kadencji podjął decyzję o przekazaniu części funduszy uczelni społeczności akademickiej w ramach budżetu obywatelskiego (BO). Na realizację projektów pracowniczych i studenckich w danym roku kalendarzowym przeznaczana jest określona kwota – w ramach dwóch pierwszych edycji BO PG był to w sumie milion złotych. Zrealizowano wszystkie projekty w ramach BO PG 2017, trwa realizacja ostatnich zadań z BO PG 2018.

– Poprzednie edycje budżetu obywatelskiego zakończyły się sukcesem. Cieszy mnie, że pracownicy i studenci angażują się w działania, które sprawiają, że nasz kampus staje się coraz piękniejszy oraz przyczyniają się do poprawy komfortu pracy i studiowania. Z niecierpliwością czekam na nowe pomysły w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego i zachęcam do udziału w głosowaniu – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Od środy, 17 października projekty (inwestycyjne i remontowe) zgłaszać mogą zarówno pracownicy, jak i doktoranci oraz studenci PG. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane do końca 2019 r.  Do rozdysponowania, podobnie jak w latach poprzednich, jest w sumie pół miliona zł, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł na realizację projektów studenckich. Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Stan realizacji poszczególnych projektów można sprawdzić na stronie Budżetu Obywatelskiego PG.

Ponadto, na terenie kampusu wkrótce pojawią się, zaprojektowane przez prof. Jana Buczkowskiego, pełnomocnika rektora ds. artystycznych, tablice informujące, które inwestycje zostały zrealizowane ze środków Politechniki Gdańskiej w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku.

 

Harmonogram budżetu obywatelskiego PG 2019

  • 17 października, godz. 9:00 –  31 października, godz. 12:00 – przyjmowanie propozycji projektów
  • 16 listopada, po godz. 12:00 – ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
  • 21 listopada, godz. 0:00 – 28 listopada, do godz. 23:59 – głosowanie
  • 6 grudnia, po godz. 12:00 – ogłoszenie listy rankingowej projektów
  • 13 grudnia, do godz. 12:00 – termin składania pisemnych odwołań
  • 20 grudnia, po godz. 12:00 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji