Transformacje kompozycyjne form abstrakcyjnych lub realistycznych

 • Od 15 maja w Galerii Architektury można oglądać wybrane prace studentów I roku studiów magisterskich Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Są one wynikiem zajęć projektowych prowadzonych pod kierunkiem prof. Jana Buczkowskiego, dr hab. Dominiki Krechowicz oraz dra hab. Krzysztofa Wróblewskiego.

   

  Na wystawie pokazano 14 prac z różnych grup projektowych, w tym grupy studentów z programu Erasmus. Powstały one w początkowej fazie zajęć i są podstawą do kolejnych przekształceń z użyciem struktur i koloru, których finalnym rezultatem jest kompozycja trójwymiarowa.

  Punktem wyjścia jest czarny kwadrat o wymiarach 47 x 47 cm znajdujący się w polu bieli 100 x 70 cm. Te wielkości określają wykorzystane do działań plastycznych porcje czerni i bieli. Forma czarnego kwadratu została użyta symbolicznie, by wskazać na obraz Kazimierza Malewicza „Czarny kwadrat na białym tle”, który jest ikoną sztuki abstrakcyjnej. Swoją odmianę abstrakcji Malewicz nazwał suprematyzmem. Termin ten oznacza wyniesienie czystego odczucia formy i koloru ponad przedmiot. Odczucie plastyczne ma być wolne i oderwane od jakichkolwiek znaczeń.

  Ideą proponowanych zadań projektowych jest ukazanie siły wyobraźni twórczej. Proces projektowy nie ma celu użytkowego, jest więc wolny od wszelkiego utylitaryzmu. Ma za to pobudzać możliwości kreacyjne studentów.

  – Określenie warunków zadania, które daje wolność wypowiedzi bez narzucania tematu oraz rodzaju kompozycji, wywołuje na początku poczucie dezorientacji i zagubienia. Jednak w toku rozmów i korekt, po przełamaniu lęku przed nieznanym, powstają różnorodne i oryginalne prace. Bardzo często są one pozytywną niespodzianką zarówno dla ich autorów, jak i prowadzących zajęcia – uważa dr hab. Krzysztof Wróblewski.

  Końcowym efektem całego cyklu zajęć są obiekty przestrzenne na pograniczu architektury, rzeźby i sztuki użytkowej – formy wolnostojące lub unoszące się w przestrzeni oraz reliefowe funkcjonujące w relacji ze ścianą.

  Galeria Architektury znajduje się w Gmachu Głównym PG na poziomie 400 tuż obok Biblioteki Wydziału Architektury.

Galeria zdjęć