Troje młodych naukowców z PG zdobyło stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz dr inż. Adrian Bekasiewicz i dr inż. Michał Sobaszek z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki otrzymali stypendia naukowe ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Warunkami ich przyznania są prowadzenie wysokiej jakości badań oraz cieszenie się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

 

Tematyka badań naukowych prowadzonych przez dr hab. inż. Annę Zielińską-Jurek z Katedry Technologii Chemicznej dotyczy nowych materiałów umożliwiających wykorzystywanie mniej energochłonnych źródeł światła w reakcjach fotokatalitycznych oraz ich zastosowanie w usuwaniu ksenobiotyków z fazy wodnej i gazowej. Pani doktor kierowała oraz brała czynny udział w projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Jest autorką i współautorką 27 artykułów naukowych, w tym 21 w czasopismach z listy JCR, 6 publikacji anglojęzycznych, 4 zgłoszeń patentowych i 9 patentów. Dr hab. inż. Anna Zielińska-Jurek zdobyła także wiele wyróżnień, takich jak międzynarodowa nagroda Women in Global Science (WinGS).

Dr inż. Adrian Bekasiewicz z Katedry Systemów Mikroelektronicznych w swoich badaniach zajmuje się głównie technikami szybkiego projektowania i optymalizacji układów mikrofalowych i antenowych przy użyciu metod surogatowych. Uczestniczył w 8 projektach badawczych finansowanych w ramach programów PRELUDIUM, ETIUDA i OPUS oraz przez Icelandic Centre for Research. Jego dorobek obejmuje ponad 200 prac, w tym 88 artykułów w pismach z listy JCR, 7 rozdziałów w książkach oraz około 100 recenzji. Dr inż. Adrian Bekasiewicz został wyróżniony szeregiem nagród naukowych, z których najistotniejszą jest Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych.

Badania dr. inż. Michała Sobaszka z Katedry Metrologii i Optoelektroniki związane są z diagnostyką i syntezą struktur diamentowych do zastosowań sensorycznych oraz optoelektronicznych. Jest on kierownikiem projektów finansowanych w ramach programu MINIATURA oraz uczestniczy jako wykonawca w 7 innych projektach naukowych (SONATA BIS, HARMONIA, NATO SPS, Techamatstrateg). Jego dotychczasowy dorobek obejmuje 25 publikacji w czasopismach indeksowanych na liście JCR oraz 11 komunikatów na międzynarodowych konferencjach naukowych. Ponadto dr inż. Michał Sobaszek został uhonorowany Dyplomem Rektora oaz Senatu Politechniki Gdańskiej za wkład w osiągnięcie sukcesów parametryzacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Na finansowanie XII edycji konkursu o stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców przeznaczono ponad 35 milionów złotych. Laureaci wybrani spośród 1129 wnioskodawców będą otrzymywać stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat.

Z profilami naukowymi dr hab. inż. Anny Zielińskiej-Jurek, dr. inż. Adriana Bekasiewicza oraz dr. inż. Michała Sobaszka można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.