Trwa uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej. Transmisja online

Co oznacza uzyskanie przez Politechnikę Gdańską statusu uczelni badawczej? Jakie wyzwania stoją przed PG w kolejnych latach? Które obszary badawcze będą priorytetowe? –   podczas otwartego, uroczystego posiedzenia Senatu PG, prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej zaprezentuje plany rozwoju uczelni w związku uzyskaniem statusu „Uczelni Badawczej”. Gościem honorowym uroczystości jest Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Transmisja online uroczystości na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie YouTube [tutaj].

Politechnika Gdańska zajęła I miejsce wśród uczelni technicznych i II miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Dzięki uzyskaniu statusu „Uczelni Badawczej” Politechnika Gdańska co roku (co najmniej przez siedem lat) będzie otrzymywać zwiększoną o 10 proc. subwencję z budżetu centralnego, co łącznie przełoży się na kwotę ponad 200 mln zł. W ministerialnym konkursie uczelnie oceniane były przez międzynarodowy zespół ekspertów. Media podkreślały fakt, że inicjatywa ministerstwa stanowi przełomowy moment w polskiej nauce. Czytaj więcej [tutaj].

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej zapraszają wszystkich pracowników, studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w uroczystym posiedzeniu Senatu Politechniki Gdańskiej w dniu 11 grudnia o godz. 11.15 w Auli PG w Gmachu Głównym.

W trakcie uroczystości prof. Krzysztof Wilde, rektor PG przedstawi plany rozwoju Politechniki Gdańskiej w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zaprezentowane zostaną m.in. priorytetowe obszary badawcze, na które dzięki tak wysokiemu dofinansowaniu, planowane jest znaczące zwiększenie nakładów. „Wypracujemy także m.in. nowe ścieżki i narzędzia rozwoju dla nauczycieli akademickich, zarówno dla tych, którzy prowadzą działalność naukową, jak i tych, którzy zajmują się wyłącznie dydaktyką. Przed obiema grupami pracowników, choć realizować będą oni inne cele, otworzą się nowe możliwości zawodowe” – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG nauczycielom akademickim zostaną wręczone Nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za rok 2018: I stopnia oraz nagrody specjalne, a także nagrody za całokształt dorobku. Wręczone zostaną również Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz Medal Honorowy Profesor Emeritus Politechniki Gdańskiej.

11 grudnia w godz. 11.00-13.00 obowiązują godziny rektorskie.

Czytaj także: Politechnika Gdańska uczelnią badawczą. 2. miejsce wśród 10 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce