Tytuł IWA Fellow dla prof. Jacka Mąkini

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne (IWA) wyróżniło prof. Jacka Mąkinię, kierownika Katedry Inżynierii Sanitarnej (WILiŚ) tytułem IWA Fellow. Tytuł ten jest przyznawany przez władze Stowarzyszenia „w dowód międzynarodowego uznania i wkładu w rozwój branży wodnej w sferze nauki, technologii i zarządzania”.

 

Prof. Jacek Mąkinia jest pierwszą osobą w Polsce i czwartą w Europie Środkowo-Wschodniej, która otrzymała to wyróżnienie. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu od 2000 roku. Jest obecnie sekretarzem jednej z największych grup specjalistycznych IWA, która to zajmuje się problematyką usuwania i odzysku związków biogennych. Jest też współtwórcą i pierwszym przewodniczącym Polskiego Oddziału IWA (IWA Poland), a ponadto reprezentuje Polskę w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia, do którego należy 55 krajów.

W ostatnich latach prof. Jacek Mąkinia zorganizował na Politechnice Gdańskiej dwie duże konferencje pod patronatem IWA, które zgromadziły łącznie ponad 400 uczestników z 39 krajów. W 2015 roku była to specjalistyczna konferencja IWA „Nutrient Removal and Recovery”, a  w 2016 roku – konferencja IWA „Young Water Professionals” dla młodych naukowców i specjalistów. Była to pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja branżowa, w przygotowanie której zaangażowany był również przewodniczący sekcji YWP w Polsce dr Jakub Drewnowski z Katedry Inżynierii Sanitarnej.

Obecnie prof. Jacek Mąkinia jest m.in. członkiem Komitetu Programowego konferencji w Chongqing w Chinach (7–11 listopada 2017), poświęconej najnowszym trendom w technologii oczyszczania ścieków. Jest też pomysłodawcą i wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego pierwszej krajowej konferencji IWA-YWP „Water, Wastewater and Energy in Smart Cities”. To wydarzenie skierowane do doktorantów oraz młodych pracowników nauki i specjalistów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 12–13 września 2017. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej IWA Poland i konferencji IWA-YWP

Galeria zdjęć