Uczelnie Pomorza poparły projekt Ustawy 2.0

Rada Rektorów Województwa Pomorskiego (RRWP) jednomyślnie wyraziła poparcie dla projektu Ustawy 2.0. Przedstawiciele pomorskich uczelni wyrazili jednocześnie wolę współpracy w kolejnych etapach wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki, m.in. przy tworzeniu zapisów szczegółowych rozporządzeń. W posiedzeniu Rady, które odbyło się 26 stycznia na Politechnice Gdańskiej, uczestniczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

 

- 22 stycznia przedstawiłem finalny projekt Konstytucji dla Nauki, wypracowany w ciągu dwóch lat wspólnych wysiłków środowiska akademickiego i ministerstwa, bo idea napisania jednej dobrej ustawy, która zastąpiłaby cztery obecnie istniejące wyszła ze strony świata naukowego - powiedział wicepremier Jarosław Gowin. ­­- Dziękuję za poparcie, to nasz wspólny projekt - podkreślił.

Podczas posiedzenia RRWP, rektorzy, prorektorzy i dziekani z uczelni województwa pomorskiego zadawali wicepremierowi pytania i przedstawili swoje uwagi lub wątpliwości co do niektórych szczegółowych zapisów projektu ustawy dotyczących m.in. nowych minimalnych stawek wynagrodzeń w kontekście tegorocznego budżetu uczelni, szkół doktorskich, klasyfikacji dyscyplin, funkcjonowania spółek uczelnianych, zamówień publicznych, egzaminów na uczelnie artystyczne, czy obniżenia pensum do 360 godzin wysokości maksymalnego pensum dydaktycznego.

Po wysłuchaniu przedstawicieli uczelni Pomorza, wicepremier zapowiedział korekty w niektórych zapisach projektu ustawy, m.in. dotyczące obowiązywania nowych minimalnych stawek wynagrodzeń nie od 1 października, a od 1 stycznia.

Jarosław Gowin powiedział także, że na Pomorzu są trzy uczelnie spełniające kryteria ubiegania się o status uczelni badawczej [Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny - red.]. O tym, które szkoły wyższe taki status uzyskają, zdecydują rozstrzygnięcia konkursowe.

- Pozostałe uczelnie powinny już rozpocząć przygotowania do konkursu na tzw. regionalne inicjatywy doskonałości - podkreślił Jarosław Gowin. Warunki konkursu mają zostać wkrótce ogłoszone.

Wicepremier odniósł się także do zapowiedzi wzrostu nakładów budżetowych na naukę i szkolnictwo wyższe (łącznie) do 1,8 proc. PKB w 2025 r., a także przedstawił harmonogram dalszych prac legislacyjnych. 1 lutego mają zostać przeprowadzone uzgodnienia międzyresortowe, w połowie lutego projekt ma zostać przyjęty przez rząd, a rozpoczęcie prac w Sejmie planowane jest na koniec lutego.

- Spotkanie było merytoryczne, dyskutowaliśmy nad kolejnymi elementami poprawionej wersji Konstytucji dla Nauki. Mamy przyrzeczenie, że będziemy nad tymi sprawami dyskutować jeszcze zanim projekt ustawy zostanie przedstawiony rządowi, a później przekazany do Laski Marszałkowskiej. Bardzo cenimy sobie to, że nasze uwagi od dawna są akceptowane i włączane do konkretnych zapisów i paragrafów tejże ustawy -  powiedział prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego i przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. - Zmiany zaproponowane w projekcie Ustawy 2.0 są potrzebne dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Chcielibyśmy być w pierwszej lidze w Europie, zarówno w zakresie dydaktyki, jak i komercjalizacji badań.­

- Czekamy z niecierpliwością na to żeby ta ustawa weszła w życie. Nie możemy trwać w okresie kosmetycznych zmian tego, co od dawna nie przystaje do rzeczywistości. Liczymy, że panu premierowi uda się zakończyć w przewidzianym terminie cały proces legislacyjny, tak żeby Ustawa 2.0 mogła wejść w życie 1 października - dodał prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Przedstawiciele RRWP zapewnili Jarosława Gowina, że będą starali się przekonać do Konstytucji dla Nauki posłów z regionu.

Wicepremier oraz rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej spotkali się na PG z dziennikarzami, którzy pytali m.in. o komercjalizację badań.

- Po rekonstrukcji rządu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami, które poszerzą wolność gospodarczą jeszcze bardziej znacząco niż w Konstytucji dla Biznesu. Mogę zapowiedzieć w imieniu minister Jadwigii Emilewicz, że wkrótce ministerstwo przedstawi propozycje dotyczące m.in. obniżenia podatku CIT na produkty innowacyjne do poziomu 4 procent. Rozpoczynamy też prace nad wdrożeniem do całego sytemu polskiego prawa zasady "one-in, two-out" ­- wprowadzamy jeden nowy przepis, a dwa istniejące mają być usunięte. Po to, by przebić się przez dżunglę, która utrudnia życie nie tylko przedsiębiorcom - zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin.

Galeria zdjęć

Załączone pliki