Umowa licencyjna na wynalazek

Politechnika Gdańska i spółka Hydromech S.A. zawarły umowę, na mocy której firma nabyła prawa do korzystania z wynalazku dotyczącego precyzyjnych mechanizmów silników satelitowych, opracowanego w Katedrze Mechaniki i Mechatroniki Wydziału Mechanicznego. Opatentowany mechanizm przeznaczony jest do wykonania przy użyciu elektrodrążarek, a jego elementy są bardziej wytrzymałe i zapewniają lepsze przetwarzanie energii niż inne tego typu rozwiązania dostępne dotychczas na rynku.

 

– Znane dotychczas konstrukcje satelitowego mechanizmu roboczego silnika hydraulicznego projektowane były z myślą o wykonaniu go metodą obróbki skrawaniem (poprzez dłutowanie i frezowanie). Skutkowało to podcinaniem zębów satelitów w mechanizmach, co obniżało ich wytrzymałość u podstawy. Ponadto, w mechanizmach tych występowały różnego rodzaju luzy, które negatywnie wpływają na sprawność przetwarzania energii. Nasze rozwiązanie jest wolne od tych wad – tłumaczą autorzy wynalazku chronionego patentem: dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni oraz dr inż. Piotr Patrosz.

Autorzy wynalazku podkreślają, że podjęcie współpracy ze spółką Hydromech zapewnia twórcom wynalazku nowe możliwości wdrożeń kolejnych rozwiązań technologicznych wypracowanych przez lata pracy badawczej.

– Na wdrożenia czekają już opracowania nowych konstrukcji silnika czy innowacyjnych układów zaworowych, które pozwolą firmie Hydromech przygotować zupełnie nowy wachlarz produktowy – mówi dr hab. inż. Paweł Śliwiński, prof. uczelni.

– Cieszymy się, że w naszych planach rozwojowych możemy wesprzeć się potencjałem badawczo-rozwojowym wiodącej uczelni badawczej w kraju jaką jest Politechnika Gdańska. Nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że długofalową przewagę konkurencyjną można budować jedynie implementując kolejne innowacje do produkcji. Rozwiązanie, do którego nabyliśmy prawa licencyjne jest idealnym przykładem takiej innowacji – komentuje Karina Gronkowska, prezes zarządu Zakładu Hydrauliki Siłowej Hydromech S.A.– Wraz z jego wdrożeniem planujemy podjąć wyzwanie zbudowania sieci dystrybucyjno-serwisowej skierowanej na rynki zagraniczne, w tym na ogromny rynek chiński – uzupełnia.

Znaczącą rolę w procesie negocjacji umowy licencyjnej odegrało Centrum Transferu Wiedzy i Technologii (CTWiT) PG.

– Po kilku miesiącach wytężonej pracy i rozmów doszło do zawarcia umowy z przedstawicielem przemysłu, która poza profitami natury finansowanej dla twórców oraz uczelni, tworzy model współpracy, niosący za sobą długofalowe korzyści dla obydwu stron – mówi Robert Bajko, broker innowacji odpowiedzialny za ten projekt w CTWiT. – Ten sukces nie byłby możliwy bez merytorycznego nadzoru i wsparcia na wszystkich etapach negocjacji i zawierania umowy, jakie otrzymaliśmy z Zespołu Radców Prawnych oraz Zespołu Rzeczników Patentowych.