Uroczyste posiedzenie Senatu PG i spotkanie środowiska naukowego Trójmiasta

Otwarte, uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej odbędzie się 21 marca w Auli PG. Głównym punktem uroczystości będą promocje akademickie. Tego samego dnia na Politechnice Gdańskiej spotkają się przedstawiciele trójmiejskiego środowiska naukowego. Tematem spotkania będą planowane zmiany w szkolnictwie wyższym.

 

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PG, które rozpocznie się o godz. 11.15 w Auli PG, prof. Andrzejowi Czyżewskiemu z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zostanie wręczony Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Następnie pracownicy naukowi, którzy w 2017 roku otrzymali tytuł naukowy profesora zostaną przyjęci w poczet tytularnych profesorów Politechniki Gdańskiej. Profesorowie otrzymają także medale pamiątkowe PG. W dalszej części uroczystości odbędzie się ślubowanie oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Wręczone zostaną także dyplomy uznania za wkład w osiągnięcie sukcesów parametryzacyjnych. Z kolei autorzy najlepszych prac magisterskich obronionych w 2017 r. otrzymają nagrody Rektora PG „Dyplom Roku”.

O oprawę artystyczną uroczystości zadba Chór Politechniki Gdańskiej.

Zgodnie z uchwałą Senatu PG przyjętą podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się 21 lutego, od roku akademickiego 2018/2019 dzień uroczystego posiedzenia Senatu PG poświęconego promocjom akademickim, który odbywa się w marcu każdego roku, został ustanowiony Świętem Politechniki Gdańskiej.

21 marca na Politechnice Gdańskiej odbędzie się także inne ważne wydarzenie poświęcone szkolnictwu wyższemu. Podczas spotkania, które rozpocznie się w Auli PG o godz.14.00, wystąpi senator RP, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Aleksander Bobko z tematem: „Szkolnictwo wyższe w perspektywie planowanych zmian ustawowych”. Następnie prof. Marek Kwiek, kierownik zespołu w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) „Ustawa 2.0”, wygłosi referat pt. „Logika zmian w zarządzaniu i finansowaniu szkolnictwa wyższego Polsce a długoterminowa polityka naukowa”. Na zakończenie odbędzie się dyskusja.