Ustanowiono nagrodę im. prof. Bolesława Mazurkiewicza

Przyznawana przez organizację „Pracodawcy Pomorza” Nagroda PRIMUM COOPERATIO / Nade Wszystko Współpraca będzie nosić imię Profesora Bolesława Mazurkiewicza, znakomitego specjalisty z zakresu budownictwa morskiego oraz byłego rektora Politechniki Gdańskiej, który zmarł w listopadzie tego roku.

 

– Profesor Bolesław Mazurkiewicz na stałe zapisał się w annałach nauki jako niestrudzony budowniczy krajowej gospodarki morskiej. Profesjonalizm dokonań, bogactwo doświadczeń zawodowych i niekwestionowany autorytet, jakim cieszył się w szerokich kręgach gospodarczych sprawiały, że współpraca z nim była zaszczytem. Pragnąc zachować pamięć o profesorze jako wybitnym przedstawicielu nauki polskiej, Rada organizacji „Pracodawcy Pomorza” jednogłośnie postanowiła, że nasza najwyższa nagroda przyznawana dla naukowca przez środowisko gospodarcze  Pomorza powinna nosić jego imię – mówi dr Zbigniew Canowiecki, Prezydent Pracodawców Pomorza.

Nagrodę PRIMUM COOPERATIO / Nade Wszystko Współpraca od 2014 roku otrzymują osoby z pomorskiego środowiska naukowego, które swoim działaniem udowadniają, że możliwa jest efektywna współpraca naukowców ze światem gospodarki. Wśród jej laureatów i wyróżnionych znajdują się przedstawiciele Politechniki Gdańskiej: prof. Janusz Rachoń, prof. Eugeniusz Dembicki, prof. Andrzej Zieliński i właśnie prof. Bolesław Mazurkiewicz.

– W 2014 roku, kiedy ustanowiono tę nagrodę, Kapituła nie miała żadnych wątpliwości, że pierwszym laureatem nie może być nikt inny, jak profesor Mazurkiewicz – podkreśla dr Canowiecki.

Profesor Bolesław Kazimierz Mazurkiewicz był jednym z twórców współczesnego budownictwa morskiego. Całe życie związany był z Politechniką Gdańską jako inżynier, nauczyciel, naukowiec i rektor (1987-1990). Był niezwykle aktywny w transferze osiągnięć badawczych do gospodarki. Jego metody obliczeniowe i rozwiązania hydrotechniczne wdrażane były podczas budowy doków i pochylni w stoczniach w Polsce i na świecie. W 1980 roku prof. Bolesław Mazurkiewicz został ekspertem agendy ONZ do spraw Rozwoju Przemysłu UNIDO. Był też szefem zespołu ekspertów Politechniki Gdańskiej, który uczestniczył w budowie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą w Gdańsku.

Opublikował w sumie 400 pozycji, w tym 14 książek. Ponad połowa publikacji ukazała się także w językach obcych. W ciągu całego życia wydał 500 ekspertyz i opinii. Jako nauczyciel akademicki wypromował 12 doktorów. Jako visiting professor prowadził zajęcia w 18 wyższych uczelniach Europy i Ameryki. Intensywna współpraca międzynarodowa przyniosła mu najwyższe dowody uznania – doktoraty honoris causa Państwowego Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu w Petersburgu, Akademii Budownictwa i Architektury w Odessie oraz Uniwersytetu Fridericiana w Karlsruhe. Tytuł doktora honoris causa przyznały mu także Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Politechnika Szczecińska i Politechnika Gdańska. Prof. Mazurkiewicz został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

– Profesor Bolesław Mazurkiewicz pozostanie w pamięci jako wybitny naukowiec, przyjazny ludziom, chętnie dzielący się swoją wiedzą i doświadczeniem, wzór do naśladowania dla wielu pokoleń polskich inżynierów i naukowców – dodaje dr Zbigniew Canowiecki.