Ustawa 2.0. Spotkanie z parlamentarzystami

Parlamentarzyści z województwa pomorskiego spotkali się na Politechnice Gdańskiej z przedstawicielami Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, aby porozmawiać o Ustawie 2.0. Dyskusja, w której uczestniczył prof. Jarosław Górniak, przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki, służyła uzyskaniu wsparcia polityków różnych ugrupowań dla projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Spotkanie odbyło się na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej 19 lutego. Zgromadzonych polityków i przedstawicieli świata nauki powitał prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

– Członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego w pełni zgadzają się z założeniami Ustawy 2.0. Sam jako rektor mogę powiedzieć, że ten akt prawny jest nam potrzebny jak powietrze i woda do życia. Prace legislacyjne związane z oceną projektu powinny rozpocząć się już niedługo, warto więc aby parlamentarzyści z naszego regionu mogli osobiście zapoznać się z naszymi opiniami – stwierdził prof. Namieśnik.

Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Narodowego Kongresu Nauki prof. Jarosław Górniak, który przedstawił zebranym założenia ustawy, zwanej również Konstytucją dla Nauki.

– Ustawa 2.0 została skonstruowana po to, aby osiągnąć wzrost poziomu badań naukowych w Polsce przy jednoczesnym wzroście poziomu kształcenia, a także zwiększyć zaangażowanie społeczne naukowców. Muszą się oni czuć odpowiedzialni za odpowiednie postrzeganie wiedzy naukowej, do której powinno odwoływać się nowoczesne społeczeństwo – podkreślił prof. Górniak.

Po wystąpieniu przewodniczącego Rady Narodowego Kongresu Nauki do dyskusji włączyli się parlamentarzyści. Senator Antoni Szymański (PiS) pytał o to, czy Konstytucja dla Nauki rzeczywiście odpowiada na postulaty całego środowiska naukowego oraz jak projektowane rozwiązania odnoszą się do tych stosowanych przez najbardziej prestiżowe uczelnie zagraniczne. Prof. Górniak przypomniał, że w dyskusję nad projektem ustawy zaangażowało się ponad 7000 osób reprezentujących różne środowiska, a do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego spłynęło przeszło 3300 opinii i uwag. Zapewnił też, że w pracy nad Ustawą 2.0 pilnie analizowano zagraniczne rozwiązania, które zostaną dostosowane do lokalnych realiów.

Pytania posłanki Małgorzaty Chmiel (PO) również dotyczyły kwestii finansowania proponowanych rozwiązań oraz klasyfikacji dyscyplin naukowych i jej wpływu na dziedziny takie, jak architektura. Prof. Górniak zapewnił, że jednym z jej najważniejszych założeń jest wzrost nakładów na polską naukę o jedną dziesiątą punktu procentowego rocznie aż do osiągnięcia poziomu 1,8% PKB, a proponowana klasyfikacja dyscyplin naukowych ma powstać w oparciu o klasyfikację OECD, jednak ona również zostanie dopasowana do warunków krajowych i w żadnym wypadku nie oznacza odebrania żadnych uprawnień ani przywilejów związanych z dziedziną, jaką jest architektura.

Poseł Jan Klawiter (PiS) pytał o to, czy kierownicy katedr będą obsadzani w drodze otwartych konkursów. W odpowiedzi usłyszał, że projekt ustawy pozostawia uczelniom swobodę decydowania o tej kwestii. Posła Grzegorza Furgo (Nowoczesna.pl) niepokoiło to, jak zapisy Konstytucji dla Nauki będą odnosić się do uczelni niepublicznych. Prof. Górniak zapewnił, że Ustawa 2.0 reguluje także i te kwestie, m.in. w zakresie nadawania stopni doktora. Uczelnie niepubliczne chcące mieć takie uprawnienia będą musiały poddać się ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dokładnie takich samych zasadach jak te publiczne.

Z założeniami Konstytucji dla Nauki można zapoznać się na jej oficjalnej stronie internetowej.

Czytaj także:

Uczelnie Pomorza poparły projekt Ustawy 2.0

Konstytucja dla Nauki – prezentacja finalnego projektu i komentarz rektora PG w TVP3 Gdańsk

Pierwszy dzień konferencji programowej przed Narodowym Kongresem Nauki

Drugi dzień dyskusji w ramach konferencji programowej NKN

Zakończenie konferencji programowej NKN na Politechnice Gdańskiej

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.

Galeria zdjęć