VII Dzień Jakości na Politechnice Gdańskiej

Po raz siódmy, 24 maja na Politechnice Gdańskiej odbędzie się Ogólnouczelniane Seminarium „Dzień Jakości PG” poświęcone tematyce jakości, zwłaszcza jakości kształcenia. Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia zaprasza do udziału w tym wydarzeniu wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza studentów.

 

Podczas seminarium, które odbędzie się 24 maja w godz. 9.00-13.00 w Sali Senatu w Gmachu Głównym, poruszane będą następujące tematy:

• Projektowanie uniwersalne – współczesne wyzwanie w kształceniu studentów i w rozwoju badań naukowych na Politechnice Gdańskiej

• Równe traktowanie na PG – wyniki ankiety

• Dobra komunikacja jako metoda przeciwdziałania nieporozumieniom i konfliktom

• Akceptowalny poziom podobieństwa prac dyplomowych realizowanych na PG

• Kompetencje przyszłości – kierunek zmian w jakości kształcenia

• Metody i pomoce dydaktyczne w procesie kształcenia.

Wśród prelegentów i zaproszonych gości będą reprezentanci różnych grup interesariuszy PG: władze Uczelni, nauczyciele akademiccy, pracownicy administracji i studenci. Spotkanie poprowadzi prof. Jacek Kropiwnicki, przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.

Więcej informacji o wydarzeniu i poprzednich edycjach „Dnia Jakości PG” można znaleźć [tutaj].

Program seminarium dostępny jest [tutaj].

Ewentualne pytania należy nadsyłać na adres: jakosc@pg.edu.pl.