Warto już zacząć przygotowania do matury 2018!

Z myślą o maturzystach na Politechnice Gdańskiej uruchomiono kursy przygotowawcze do egzaminu dojrzałości z matematyki i fizyki. Kursy są organizowane niezależnie przez:

  • Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej – kursy z matematyki i fizyki,
  • Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość – kurs z matematyki.

Na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej już od 23 września rozpoczną się kursy z matematyki i fizyki. Zajęcia mają na celu powtórzenie, poszerzenie i usystematyzowanie materiału z zakresu matematyki i fizyki. Kursanci nabędą również umiejętność sprawnego rozwiązywania zadań. O wadze tej umiejętności podczas egzaminu maturalnego nikogo nie trzeba przekonywać. Na oba kursy przewidziano po 84 godziny lekcyjne. W ramach zajęć z fizyki zaplanowano 8 godzin doświadczeń fizycznych. Spotkania grup odbywać się będą raz w tygodniu w soboty (po 3 godziny lekcyjne, przez 28 tygodni). Jest również możliwość utworzenia grup popołudniowych w dni robocze. Kursy są płatne. Jednorazowa opłata za jeden przedmiot wynosi 950 zł, można ją rozłożyć na dwie raty. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kursów organizowanych przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej znajdują się na stronie internetowej kursów.

 

Drugą jednostką, jest Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, które zaprasza na kurs przygotowujący do matury z matematyki. Kursy rozpoczynają się: 6 października – grupa piątkowa i 7 października – grupa sobotnia.

Celem kursu  przygotowawczego do egzaminu maturalnego z matematyki, organizowanego przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest:

  • kompleksowe przygotowanie maturzystów do przystąpienia do egzaminu maturalnego z matematyki,
  • pomoc w organizacji samodzielnej nauki i przygotowywaniu się do okresowych sprawdzianów, egzaminów, próbnej matury,
  • rozwinięcie umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań z matematyki,
  • wyrównanie różnic programowych.

Program Kursu rozłożono na 75 godzin lekcyjnych, który będzie systematycznie realizowany podczas zajęć do 28 kwietnia 2018 r. Opłata jednorazowa wynosi 790 zł.
Zapisy na kursy orgaznizowane przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość poprzez formularz zgłoszeniowy.