Wicepremier Gowin spotkał się na PG z władzami pomorskich uczelni

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się posiedzenie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego z udziałem dr. Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Podczas spotkania wicepremier odniósł się do oczekiwanych przez środowisko naukowe rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych rozporządzeń. Wysłuchał też przedstawicieli uczelni i odpowiadał na pytania dotyczące wdrażania Ustawy 2.0, zwłaszcza zmian, jakie czekają uczelnie w 2019 r. W spotkaniu uczestniczyli rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, a z Politechniki Gdańskiej także pełnomocnicy rektora ds. poszczególnych dyscyplin.

 

– Przyjechałem tu przede wszystkim po to, żeby słuchać, poznawać problemy, na które państwo natrafiacie realizując przepisy, zarówno ustawy, jak i rozporządzeń –  powiedział dr Jarosław Gowin, dziękując prof. Jackowi Namieśnikowi, rektorowi Politechniki Gdańskiej za zaproszenie na spotkanie. Wicepremier odniósł się do rozstrzygnięć ws. kosztów uzyskanych oraz ewaluacyjnych, które mają zapaść w najbliższym czasie. Opowiedział też o najistotniejszych  korektach do rozporządzenia, zaznaczając że opóźnienia wynikają z szerokich konsultacji i bardzo licznych stanowisk i zapytań.

– Zasadniczy zrąb rozwiązań ewaluacyjnych pozostaje w mocy, natomiast będzie wiele szczegółowych korekt – zapowiedział Jarosław Gowin, wymieniając te najistotniejsze w opinii MNiSW dotyczące m.in.: wagi dla poszczególnych kryteriów ewaluacyjnych dla dwóch typów uczelni technicznych i rolniczych (przyjęto wagę 50 na publikacje i patenty; 35 – efekty finansowe; 15 – wpływ społeczny), języka narodowego w naukach humanistycznych, czy obniżenia kryterium dochodowego.

Sporo uwagi poświęcono budzącym kontrowersje i krytykowanym w środowisku naukowym wykazom wydawnictw i czasopism.

– W mojej ocenie cały ten wykaz jest bardzo niedoskonałym narzędziem, tym niemniej, jeżeli chcemy wyeliminować wydawnictwa drapieżne i ograniczyć skalę publikacji pseudonaukowych, to jakiś rodzaj wykazu powinien funkcjonować. To jest dopiero pierwsze podejście – podkreślił wicepremier.

Więcej aktualnych informacji dotyczących Ustawy 2.0 można znaleźć na witrynie uczelni https://pg.edu.pl/ustawa2.0

Na zdjęciu od prawej: dr Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego; prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej; dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzw. UG, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, przewodniczący Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Fot. Krzysztof Krzempek

Galeria zdjęć