Wizyta absolwenta Politechniki Gdańskiej z Wietnamu

Mgr inż. Nguyen Quang Hung, absolwent Politechniki Gdańskiej, po 44 latach od ukończenia studiów, ponownie odwiedził uczelnię. Pan Hung, reprezentując podczas wizyty w Gdańsku środowisko wietnamskich absolwentów Politechniki Gdańskiej, spotkał się z prof. Markiem Dzidą, prorektorem ds. kształcenia i dydaktyki oraz odwiedził Wydział Mechaniczny (dawniej Wydział Mechaniczny Technologiczny), który ukończył w 1974 roku.

 

– Minęło wiele lat, wiele zmieniło się w naszych krajach i na świecie, ale niezmienne pozostaje nasze poczucie wdzięczności wobec naszych profesorów i nauczycieli akademickich za przekazanie wiedzy i umiejętności, które mogliśmy z powodzeniem wykorzystywać w swojej pracy zawodowej i życiu prywatnym – podkreśla mgr inż. Nguen Quang Hung. Reprezentując Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej w Hai Phongu (północny Wietnam), przekazał na ręce prorektora Marka Dzidy album przedstawiający losy zawodowe absolwentów naszej uczelni z tego miasta.

Nguyen Quang Hung aktywnie działa w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Witenamskiej oraz w Stowarzyszeniu Absolwentów Politechniki Gdańskiej w Hai Phongu, którego celem jest m.in. pomoc członkom stowarzyszenia, organizowanie corocznych spotkań, podtrzymywanie pamięci o studiach w Polsce i utrzymywanie kontaktów koleżeńskich. Tylko w Hai Phongu stowarzyszenie zrzesza 14 absolwentów naszej uczelni z lat 50.–80., kolejnych 30 jest w Hanoi. Szacuje się, że w całym Wietnamie żyje dziś około stu absolwentów Politechniki Gdańskiej, w większości emerytów. Spośród Wietnamczyków z Hai Phongu, którzy studiowali na Politechnice Gdańskiej w latach 1957-1975, część służyła w Marynarce Wojennej, pracowała na uczelniach wyższych lub w przemyśle stoczniowym. Nguyen Quang Hung po ukończeniu studiów i zakończeniu działań wojennych w jego rodzimym kraju pracował w miejscowej stoczni. Był też prezesem firmy handlującej ropą naftową. Obecnie jest na emeryturze.

Dodajmy, że jako jedyny Wietnamczyk, Nguyen Quang Hung jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdańskiej (SAPG).

Gościowi z Wietnamu, który przyjechał na zaproszenie władz uczelni, podczas wizyty na Politechnice Gdańskiej towarzyszył kolega ze studiów Bogdan Lubiński, pełnomocnik SAPG ds. kontaktów z Wietnamem.

Galeria zdjęć