WM może nadawać stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka

  • Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka. Decyzja ta została podjęta po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

     

    Rada Wydziału Mechanicznego ma również uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn oraz stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa. Na całej Politechnice Gdańskiej studia doktoranckie prowadzone są w 19 dyscyplinach. W 2016 roku kształciło się na nich 626 studentów.