Wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej o przełożenie wyborów rektora PG na 11 maja

Z uwagi na ogłoszony przez rząd stan epidemii oraz konieczność ograniczenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2, Uczelniana Komisja Wyborcza PG zwróciła się do przewodniczącego senatu uczelni z wnioskiem o przełożenie wyborów rektora. Wniosek UKW zakłada, że zaplanowane na wtorek 31 marca wybory zostałyby przełożone na poniedziałek 11 maja.

 

W czwartek 26 marca Uczelniana Komisja Wyborcza PG zwróciła się do przewodniczącego Senatu PG, prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG, z prośbą o skierowanie pod obrady senatu wniosku o zmianę kalendarza wyborczego.

Projekt zmian w kalendarzu zakłada:

- datę: 31 marca 2020 r. (wtorek) − wybory rektora – zastąpienie datą 11 maja 2020 r. (poniedziałek)

- datę: 22 kwietnia 2020 r. (środa) − uchwała senatu w sprawie ustalenia liczbowego składu senatu następnej kadencji, opinia senatu w sprawie rad dyscyplin i dziedzin naukowych, określenie przez senat podziału mandatów w wybieralnej części rad dyscyplin naukowych/dziedzin naukowych − zastąpienie datą 20 maja 2020 r. (środa).

- daty: 11-22 maja 2020 r. – wybory przedstawicieli do rad dyscyplin i dziedzin naukowych -  zastąpienie datami: 21-29 maja 2020 r.

- daty: 27 kwietnia-4 maja 2020 r. – wybory przedstawicieli do senatu − zastąpienie datami 1-15 czerwca 2020 r.

- w pozostałym zakresie kalendarz wyborczy miałby pozostać bez zmian.

Dotychczas, zgodnie z kalendarzem wyborczym PG, zostały zrealizowane czynności wyborcze kończące się ogłoszeniem ostatecznej listy kandydatów na rektora (komunikat UKW w tej sprawie ukazał się 23 marca 2020 r.), stąd projekt zmian w kalendarzu wyborczym dotyczy czynności wyborczych przypadających po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów na rektora.

Zdalne posiedzenie senatu PG w omawianej sprawie odbędzie się w poniedziałek 30 marca.