Współpraca Politechniki Gdańskiej z DORACO doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Organizacja ekspercka Forum Odpowiedzialnego Biznesu, działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce, doceniła współpracę Politechniki Gdańskiej ze spółką DORACO i przedstawiła ją w corocznym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki” – największym w Polsce przeglądzie praktyk CSR.

 

Współpraca Politechniki Gdańskiej i DORACO została doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako modelowy przykład dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynkowych w regionie. Dobra praktyka realizowana przez obydwa podmioty wpisana została do Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”, będącego największym w Polsce przeglądem działań z zakresu CSR.

Podjęta współpraca gwarantuje studentom kierunku Inżynieria morska i brzegowa (międzywydziałowe studia II stopnia, prowadzone na Wydz. Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Wydz. Oceanotechniki i Okrętownictwa) specjalistyczne wykłady eksperckie i wizyty studyjne na budowach hydrotechnicznych firmy, a także praktyki i staże zawodowe.

DORACO oferuje również wsparcie w doborze tematyki prac magisterskich i kół naukowych, a absolwenci kierunku mają możliwość otrzymania zatrudnienia na budowach hydrotechnicznych prowadzonych przez spółkę.

Dobry przykład współpracy nauki z biznesem

DORACO jest gdańskim generalnym wykonawcą mającym w dorobku szereg realizacji w całej Polsce. W Trójmieście realizuje aktualnie, m.in. rozbudowę Portu Lotniczego w Gdańsku, budowę publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia, a także modernizację wewnętrznego toru wodnego i rozbudowę nabrzeży w Porcie Gdańsk.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) jest natomiast organizacją ekspercką, działającą na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce. Cyklicznie, od blisko dwóch dekad przygotowuje Raport Dobrych Praktyk, najważniejszą publikację zawierającą aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR. Premiera 18. edycji raportu odbyła się on-line, a gościem specjalnym wydarzenia był dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

Raport zawiera siedem obszarów wyznaczonych przez normę ISO 26000, takich jak: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Współpraca DORACO z Politechniką Gdańską przypisana została do obszaru zaangażowanie społeczne i rozwój lokalnej społeczności (kategoria: współpraca z uczelniami). Opublikowana w raporcie dobra praktyka wpisuje się w następujące cele: dobra jakość edukacji oraz wzrost gospodarczy i godna praca.

Sytuacja społeczna, na którą odpowiada praktyka

– Patrzymy w przyszłość z myślą o rozwoju regionu, jednak coraz częściej mierzymy się z brakiem fachowców w zakresie budownictwa morskiego związanego z portami, stoczniami i innymi obiektami będącymi na granicy morza i lądu, w tym infrastruktury śródlądowych dróg wodnych – mówi Karol Zduńczyk, prezes Korporacji Budowlanej DORACO  – Wieloletnia współpraca z Politechniką Gdańską oraz nasze doświadczenia zawodowe, a także ogromny potencjał naukowy uczelni stał się bazą do budowania wyjątkowej relacji biznesowo-naukowej. Wspólne cele, otwartość i zaufanie sprawiły, iż DORACO zdecydowało się objąć patronatem nowy, międzywydziałowy kierunek studiów II stopnia, o nazwie Inżynieria morska i brzegowa prowadzony przez wydziały Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.

– Kierunek Inżynieria morska i brzegowa jest unikalnym kierunkiem kształcenia w Polsce – informuje Damian Bocheński, prodziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG. – Zapotrzebowanie na absolwentów tego kierunku jest duże, a będzie coraz większe. Już obecnie mamy do czynienia z deficytem fachowców z zakresu budownictwa morskiego, a wszystko wskazuje, że będzie się on pogłębiał. Będzie to związane głównie z realizacją odbudowy i rozwoju dróg wodnych w Polsce, koniecznością odbudowy i budowy nowych obiektów głównie hydrotechnicznych, tak aby sektor transportu śródlądowego mógłby być alternatywą do transportu drogowego i kolejowego w Polsce oraz z planowaną budową morskich farm wiatrowych na Bałtyku – dodaje.

Pełen raport dostępny w wersji PDF

Galeria zdjęć