Wybory na Politechnice Gdańskiej. Kadencja 2020 – 2024

Trwają kolejne wybory reprezentantów wspólnoty akademickiej na kadencję 2020-2024. Senat Politechniki Gdańskiej w dniu 15 stycznia br. zatwierdził Instrukcję Wyborczą i Kalendarz Wyborczy.

 

Dokumenty te zostały przygotowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie: prof. Zbigniew Korczewski (przewodniczący), prof. Jarosław Górski (z-ca przewodniczącego), prof. Zbigniew Czaja, prof. Bożena Zabiegała, radca prawny mgr Wanda Wierzchowska-Trusiłło, mgr inż. Maciej Jasiński i inż. Marta Rutkowska. W dokumentach zostały uwzględnione zmiany legislacyjne i organizacyjne, wprowadzone w ostatnim czasie w polskim szkolnictwie wyższym i w naszej Uczelni.

Komisja  czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności wyborczych na uczelni. Jednak największy wysiłek w sprawnym przeprowadzeniu tych trudnych, wieloetapowych wyborów, spoczywa na komisjach wyborczych powołanych na wszystkich wydziałach oraz jednostkach ogólnouczelnianych Politechniki Gdańskiej. 

Wybory na rektora Politechniki Gdańskiej odbędą się 31 marca. Dokładny kalendarz wyborczy dostępny jest [tutaj]. Z komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej można zapoznać się [tutaj