Wydział ETI uczcił pamięć prof. Jerzego Seidlera

Profesor Jerzy Seidler był wybitnym naukowcem i wychowawcą kilku pokoleń badaczy, współtwórcą Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (obecnego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). W rok po jego śmierci odbyło się seminarium przedstawiające jego sylwetkę i wkład w rozwój nauki, a przed audytorium w budynku WETI B, któremu nadano imię profesora, odsłonięto poświęconą mu tablicę pamiątkową.

 

– Osiągnięcia profesora znane były w całym kraju. Uzyskał za nie liczne odznaczenia, współpracował z wieloma uczelniami. Był osobą stymulującą rozwój intelektualny, którego owoce zbieramy do dzisiaj – mówi prof. Jerzy Wtorek, dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Odsłonięcia tablicy dokonali Maria Seidler, córka profesora, oraz prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. W ceremonii uczestniczyła prof. Maria Teresa Romer, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, siostra prof. Jerzego Seidlera.

W przeddzień uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej odbyło się uroczyste seminarium poświęcone pamięci profesora, w którym również uczestniczyły Maria Seidler i prof. Maria Teresa Romer. Słowo wstępne wygłosił prof. Jerzy Wtorek, dziekan WETI, a o roli wybitnych osobowości w rozwoju uczelni opowiedział prof. Janusz Smulko, prorektor PG ds. nauki. Podczas spotkania byli współpracownicy i przyjaciele prof. Jerzego Seidlera wspominali go jako wybitnego naukowca, pracowitego i uczciwego człowieka. O pracy z profesorem opowiadali m.in. prof. Wojciech Sobczak, profesor emeritus PG, oraz prof. Jacek Żurada, profesor na University of Louisville w Kentucky (USA). Tematykę badawczą, którą zajmował się prof. Jerzy Seidler i jej znaczenie omówił prof. Józef Woźniak z Katedry Teleinformatyki na WETI, który przygotował także obszerną listę doktorantów profesora z Polski i z zagranicy. Następnie doktoranci profesora Seidlera prof. Dominik Rutkowski i prof. Jerzy Konorski wygłosili referaty zatytułowane „Adaptacja a optymalizacja w systemach i sieciach bezprzewodowych” i „W stronę nauki o informacji”.

Uczestnicy seminarium otrzymali książkę „Jerzy Seidler – współtwórca Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Wybitny naukowiec i jego dzieło w oczach wychowanków i współpracowników” pod redakcją Jerzego Konorskiego i Józefa Woźniaka. Książka jest dostępna w Bibliotece Politechniki Gdańskiej.

Prof. dr inż. Jerzy Seidler urodził się w 1927 r. we Lwowie. W roku 1963 uzyskał nominację na profesora jako jeden z najmłodszych wówczas pracowników naukowych w kraju. Był prekursorem wielu kierunków badań w automatyce, telekomunikacji i informatyce, pionierem polskiej teleinformatyki i jej rozwoju od teorii informacji do projektowania optymalnych systemów przesyłania informacji cyfrowych. W latach 1964–1966 sprawował funkcję dziekana obecnego Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Za jego kadencji wydział otrzymał prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych. W latach 1965–1975 prof. Jerzy Seidler wypromował 20 doktorów, spośród których prawie wszyscy byli aktywni naukowo i wychowali kolejne pokolenia badaczy.

Galeria zdjęć