Wyjątkowe francuskie wyróżnienie dla wykładowców PG

Dr Magdalena Popowska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz architekt IARP Janusz Gujski z Wydziału Architektury zostali odznaczeni Orderem Palm Akademickich. Odznaczeniem, nadawanym dekretem premiera Francji, na wniosek ministra edukacji narodowej tego kraju, honorowani są aktywni członkowie społeczności nauczycielskiej i osoby przyczyniające się do szerzenia kultury francuskiej na świecie.

 

Wręczenie odznaczeń przez Alaina Mompert’a, konsula honorowego Francji na Pomorzu, odbyło się 14 lipca w Agencji Konsularnej Francji w Gdyni podczas uroczystości z okazji Święta Narodowego Francji.

Dr Magdalenie Popowskiej wyróżnienie zostało przyznane za zasługi i zaangażowanie w rozwój relacji francusko-polskich w Gdańsku, wkład w propagowanie języka i kultury francuskiej poprzez wieloletnią współpracę z konsulami honorowymi Francji oraz przewodniczenie Gdańskiemu Stowarzyszeniu Alliance Française. Docenione zostało także zaangażowanie dr Popowskiej w prace na Politechnice Gdańskiej przy Studium Francusko-Polskim, a także w wymianę studentów i pracowników pomiędzy PG a uczelniami francuskimi.

Natomiast architekt IARP Janusz Gujski został odznaczony w uznaniu znaczącego wkładu w rozwój kształcenia w ramach polsko-francuskiej współpracy akademickiej i zachęcanie studentów „do otwierania się na świat poprzez udział w prestiżowych międzynarodowych konkursach, w tym w konkursach organizowanych we Francji” (m.in. Art Urbain).

Order Palm Akademickich to francuskie oznaczenie, które zostało ustanowione w 1955 r. na wzór tytułu honorowego nadawanego od 1808 r. wybitnym funkcjonariuszom szkolnictwa francuskiego. Jest to zatem najstarsze wyłącznie cywilne francuskie oznaczenie.

 

Na zdj. Od lewej: dr Magdalena Popowska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej; Alicja Kuchtyk, prezez Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Gdyni; Alain Mompert, konsul honorowy Francji na Pomorzu; Adam Koperkiewicz, historyk i muzealnik, były wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska; architekt IARP Janusz Gujski z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. 

Fot. Agencja Konsularna Francji na Pomorzu