Wykład „O sztuce modelowania i twórczej roli intuicji”

Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej w ramach Politechniki Otwartej zapraszają na gościnny wykład prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego zatytułowany „O sztuce modelowania i twórczej roli intuicji”, który odbędzie się 30 stycznia o godzinie 15.30 w Auli w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej. Wstęp wolny.

 

Celem wykładu jest dotarcie do istoty procesu modelowania oraz takie ujęcie definicji modelu, które zachowuje swoje znaczenie i ważność nie tylko w technice, inżynierii i fizyce, ale również w innych, nieraz zupełnie odmiennych formach ludzkiej aktywności. Aby uczynić rozważania bardziej przekonującymi, prof. Krzysztof Kluszczyński sięgnie nie tylko po przykłady z inżynierii, ale odwoła się również do wielu gatunków sztuki: malarstwa, grafiki, muzyki i sztuk użytkowych.

Wykład wzbogaci dwudziestominutowy recital fortepianowy w wykonaniu pana profesora, zatytułowany „Modelowanie w muzyce”. Wcześniej fortepian zostanie wykorzystany do przeprowadzenia interesujących eksperymentów.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński (na zdjęciu) to niezwykle barwna postać w świecie nauki, ale również kultury i sztuki. W 1973 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 1996 roku, co w wieku 46 lat uczyniło go najmłodszym profesorem maszyn elektrycznych w Polsce. Obecnie pracuje na Politechnice Krakowskiej. Jest uczonym o bogatym dorobku naukowym w zakresie elektrotechniki i maszyn elektrycznych, jak też mechatroniki i nowatorskich systemów mechatronicznych.

Zainteresowanie profesora Krzysztofa Kluszczyńskiego filozofią nauki i inżynierii oraz psychologią odkryć i wynalazków zaowocowało licznymi zaproszeniami do wygłoszenia wykładów o charakterze interdyscyplinarnym. Bez wątpienia wpływ na charakter i metodologię jego pracy naukowej ma wykształcenie muzyczne oraz wieloletnia współpraca z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

To połączenie dwóch jakże odmiennych dziedzin ukształtowało postać wyjątkową, godną przybliżenia, zwłaszcza osobom zainteresowanym przede wszystkim szeroko rozumianą techniką. Wykład „O sztuce modelowania i twórczej roli intuicji”, który pan profesor wygłosi na Politechnice Gdańskiej, będzie okazją do kolejnych niezwykle ciekawych rozważań dotyczących relacji między techniką a sztuką.