Wykład dr. inż. Marka Maryańskiego

Dziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej zaprasza na wykład dr. inż. Marka Maryańskiego pt. „Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga”: obrazowanie energii promieniowania jonizującego pochłanianej w nowych materiałach symulujących tkankę żywą; nowe perspektywy inżynierii materiałowej i fizyki stosowanej w radioterapii chorób nowotworowych, neurologicznych i naczyniowych, ochronie radiologicznej oraz w planowaniu załogowych lotów kosmicznych. Wykład zostanie wygłoszony 19 grudnia o godz. 13.15 w audytorium Centrum Nanotechnologii A [budynek nr 4 na mapie kampusu].

 

Dr inż. Marek Maryański przyjechał na Politechnikę Gdańską z USA w ramach programu „Polskie Powroty” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wcześniej m.in. wykładał w Yale University, był adiunktem w Centrum Medycznym Stony Brook w Nowym Jorku i profesorem nadzwyczajnym onkologii radiacyjnej w Centrum Medycznym Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Dr inż. Maryański jest wynalazcą m.in. trójwymiarowej dozymetrii promieniowania jonizującego opartej na laserowej tomografii fantomów żelowych. Jest to jedna z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych metod diagnozowania ciężkich chorób.

Czytaj także: Znakomity naukowiec i wynalazca wraca z USA na PG