Wykorzystajmy szansę! – Politechnika Gdańska zainaugurowała wyjątkowy rok akademicki

Spotykamy się dzisiaj na kolejnej inauguracji roku akademickiego, zdając sobie sprawę, że będzie on dla wszystkich ważny i niezwykły – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, podczas uroczystego otwartego posiedzenia Senatu PG z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019.

 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, który wygłosił wykład inauguracyjny, oraz Piotr Müller, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego wystąpienie dotyczyło założeń i wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W inauguracji uczestniczyło wielu znamienitych gości: arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej i do Parlamentu Europejskiego, senatorowie RP, przedstawiciele ministerstw, członkowie korpusu dyplomatycznego, wojewoda pomorski, marszałek województwa pomorskiego, przedstawiciele sejmiku województwa pomorskiego, prezydenci miast, przewodniczący Rady Miasta Gdańska, przedstawiciele duchowieństwa, rektorzy, dziekani i pracownicy naukowi uczelni wyższych z kraju i zagranicy, członkowie zniesionego Konwentu Politechniki Gdańskiej, przedstawiciele biznesu, instytucji kultury oraz mediów, członkowie Polskiej Akademii Nauk, jak również doktorzy Honoris Causa i społeczność akademicka Politechniki Gdańskiej.

Jak zaznaczył prof. Jacek Namieśnik w swoim przemówieniu inauguracyjnym, wyjątkowość roku akademickiego 2018/2019 wynika ze zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, jak również z wprowadzenia w życie zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Rektor przypomniał, że ustawa ta powstawała w trakcie ponad dwuletnich dyskusji, w których aktywnie, także poprzez wydarzenia odbywające się na PG, uczestniczyli pracownicy naszej uczelni.

– Chciałbym podziękować pracownikom Politechniki Gdańskiej za dotychczasowe zaangażowanie. Stoją teraz przed nami poważne zadania i wyzwania związane z wprowadzaniem w życie zapisów ustawy – powiedział prof. Jacek Namieśnik.

Sukcesy i inwestycje

Następnie rektor przypomniał najważniejsze osiągnięcia roku 2017/2018: 9. miejsce w rankingu „Perspektywy”, wyniki oceny działalności naukowej jednostek, nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders, umieszczenie PG na liście najpiękniejszych kampusów Europy, koncert plenerowy „Muzyka wody i ognia” oraz największe sukcesy pracowników naukowych i studentów PG. W swoim przemówieniu prof. Jacek Namieśnik wyliczył też zakończone w zeszłym roku akademickim inwestycje, których całkowity koszt wyniósł ponad 27 mln zł. Jak zaznaczył rektor, w toku jest kolejnych 10 przedsięwzięć inwestycyjnych na ogólną kwotę 211 mln zł.

Więcej informacji na temat sukcesów pracowników naukowych i studentów PG można znaleźć w prezentacji umieszczonej pod niniejszym tekstem, a na temat inwestycji – w galerii zdjęć.

Ustawa 2.0 – szanse i wyzwania

Dalszą część swojego wystąpienia prof. Jacek Namieśnik poświęcił Ustawie 2.0, podkreślając, że wprowadzenie w życie jej zapisów to największe zadanie, jakie stoi przed społecznością Politechniki Gdańskiej i całym środowiskiem akademickim.

– Wszystkich proszę o zaangażowanie w ten proces, mający fundamentalne znaczenie dla przyszłości Politechniki Gdańskiej. Nasze plany są ambitne i obejmują wiele obszarów funkcjonowania uczelni. Wierzę, że nie zmarnujemy tej szansy – podkreślił rektor.

Ze względu na 79. rocznicę rozstrzelania gdańskich pocztowców, kończąc swoje przemówienie prof. Jacek Namieśnik poprosił zebranych o chwilę ciszy.

Przemówienie inauguracyjne prof. Jacka Namieśnika, rektora Politechniki Gdańskiej, można obejrzeć na kanale uczelni w serwisie YouTube oraz przeczytać w najnowszym numerze „Pisma PG”.

Wystąpienie Piotra Müllera

Po zakończeniu swojego przemówienia rektor poprosił o zabranie głosu Piotra Müllera, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podkreślił, że nasza uczelnia wniosła ogromny wkład w prace nad nową ustawą.

– Politechnika Gdańska to jedno z moich ulubionych miejsc na mapie akademickiej Polski – powiedział Piotr Müller.

Stwierdzając, że głównym celem nowej ustawy jest rozszerzenie wolności akademickich, podsekretarz stanu w MNiSW wymienił jej najważniejsze założenia, wśród nich wyłonienie w skali całego kraju dziesięciu uczelni badawczych.

– Kibicuję Politechnice Gdańskiej, aby otrzymała taki status. Uczelnia udowodniła już, że może pochwalić się wysokim poziomem badań naukowych, ambitnymi celami i silnym przywództwem. Wierzę, że będzie ona instytucją, która pokaże, w jaki sposób wykorzystać narzędzia, które daje nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – zaznaczył Piotr Müller.

Podsekretarz stanu w MNiSW poinformował zebranych, że Politechnika Gdańska w ramach środków, które ustawa przeznacza na inwestycje, otrzymała ponad 32 miliony złotych dodatkowego finansowania, po czym przekazał czek na tę kwotę na ręce prof. Jacka Namieśnika, rektora PG.

Wystąpienie prof. Antoniego Rogalskiego

Kolejne wystąpienie wygłosił prof. Antoni Rogalski, dziekan IV Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

– Przyglądam się rozwojowi Politechniki Gdańskiej w ostatnich latach i z przekonaniem mogę stwierdzić, że wasza Alma Mater wykorzysta szanse dla polskiej nauki, jakie stwarza nowa ustawa – powiedział prof. Antoni Rogalski, gratulując rektorowi PG zaawansowanych przygotowań do wdrożenia ustawy oraz życząc całej społeczności naszej uczelni udanego roku akademickiego.

Nagrody i odznaczenia

Następną część uroczystości poprowadził prof. Janusz Cieśliński, prorektor ds. organizacji. Odczytał on laudacje na cześć laureatów Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prof. Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, nadał je doc. dr. inż. Andrzejowi Januszajtisowi, jednemu z założycieli Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, znawcy i propagatorowi historii Gdańska (Medal Srebrny), oraz prof. Mariuszowi Mrozowi, dyrygentowi Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej (Medal Brązowy). Wyróżnienia te oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczył Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Pełna lista nagrodzonych również znajduje się w załączonej prezentacji.

W kolejnej części uroczystości, prowadzonej przez prof. Marka Dzidę, prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów. Głos zabrała także Maria Wichowska, przewodnicząca Samorządu Studentów PG.

Prof. Janusz Nieznański, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, poprowadził dalszy etap inauguracji, w którym wręczona została nagroda w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej. Zdobył ją mgr inż. Szymon Grocholski z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę pt. „Platforma do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym” (opiekun pracy: prof. Zdzisław Kowalczuk). Nagrodę i wyróżnienia wręczyła Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Prof. Jacek Namieśnik oraz Ewa Kiepajło, Ryszard Markowski i Jerzy Kolczyński z Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+ działającego w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG wręczyli nagrodę dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej. Otrzymała ją inż. Lisa Aditya, pochodząca z Indonezji studentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, laureatka wyróżnienia specjalnego za wybitne dokonania w dziedzinie naukowej i społecznej w tegorocznej edycji konkursu Czerwonej Róży.

Wykład prof. Jerzego Buzka

Wykład inauguracyjny pt. „Cyfrowa rewolucja: czy inżynierowie uratują Europę?” wygłosił prof. Jerzy Buzek.

– Politechnika Gdańska to dla mnie niezwykła uczelnia, być może ważniejsza, niż moja własna Alma Mater – powiedział prof. Jerzy Buzek, wspominając, że jego ojciec, Paweł, ukończył studia właśnie na PG.

W swoim wykładzie inauguracyjnym profesor stwierdził, że praca i umiejętności techników i inżynierów nadal będą kluczowe dla rozwoju gospodarczego Polski i Europy.

– Chcemy, by nasz kraj wskoczył do gospodarczej pierwszej ligi najbardziej dynamicznych i innowacyjnych gospodarek świata. Nie osiągniemy tego bez inżynierów, absolwentów kierunków technicznych – powiedział prof. Jerzy Buzek.

Profesor zwrócił uwagę na szanse i zagrożenia związane z rozwojem nowoczesnych technologii, apelując przy tym o kierowanie się etyką w pracach badawczych.

– Dzięki technologii mamy dokonać skoku cywilizacyjnego, nie tracąc tego, co najważniejsze: naszego człowieczeństwa – zaznaczył.

Na zakończenie wykładu prof. Jacek Namieśnik, rektor PG, wręczył prof. Jerzemu Buzkowi statuetkę Miniatury Alegorii Nauki.

Wykład inauguracyjny prof. Jerzego Buzka pt. „Cyfrowa rewolucja: czy inżynierowie uratują Europę?” można obejrzeć tutaj.

***

Oprawę muzyczną inauguracji roku akademickiego 2018/2019 zapewnił Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Aby uczcić jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, w swoim przemówieniu zaprosił na organizowany wspólnie z Akademią Muzyczną Akademicki Koncert Galowy „Niepodległa”, który odbędzie się 24 listopada w Teatrze Szekspirowskim. Koncert objęty jest patronatem Rady Rektorów Województwa Pomorskiego. Więcej informacji na ten temat opublikowane zostanie już wkrótce.

Prezentacja zawierająca informacje na temat sukcesów Politechniki Gdańskiej, jej pracowników i studentów znajduje się tutaj.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości.

Galeria zdjęć