Wynalazek naukowców z PG przyczyni się do powstania ekologicznej podeszwy obuwniczej

Zakończony sukcesem proces komercjalizacji wynalazku opracowanego w Katedrze Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej pozwoli firmie MSU S.A. z Grudziądza produkować podeszwy obuwnicze z wykorzystaniem odpadów poliuretanowych. Komercjalizacja ma zatem wymiar nie tylko gospodarczy, ale również proekologiczny.

 

Wynalazek prof. dra hab. inż. Janusza Datty i prof. dra hab. inż. Józefa Haponiuka (na zdjęciu) z Katedry Technologii Polimerów WChem PG dotyczy „Sposobu otrzymywania glikolizatów z odpadów poliuretanowych”. Wynalazek objęty patentem umożliwia recykling odpadów poliuretanowych. Odpady tego rodzaju powstają ze ścinek poprodukcyjnych, a także ze zużytych wyrobów, które są znacznym obciążeniem dla środowiska naturalnego.

Kluczowym wyzwaniem dla technologii ukierunkowanych na zmniejszanie ilości odpadów jest ustalenie zasadności ekonomicznej ich zastosowania. Przetworzenie danego odpadu na potencjalny surowiec bądź półprodukt może spełniać cele ekologiczne, jednak bez odbiorcy zdolnego zagospodarować ten materiał cały proces jest ekonomicznie bezzasadny. Przekreśla to możliwość osiągnięcia społecznie pożądanych korzyści ekologicznych z eliminacji danego odpadu.

W przypadku wynalazku profesorów Janusza Datty i Józefa Haponiuka zasadność ekonomiczną jego zastosowania dostrzegła firma MSU S.A. – najbardziej zaawansowany technologicznie producent podeszew obuwniczych na polskim rynku. MSU od 2004 r. rozwija własne zdolności technologiczne w zakresie produkcji surowców poliuretanowych stosowanych do wykonywania podeszew.

W 2016 r. firma nawiązała współpracę z naukowcami z Politechniki Gdańskiej, czego owocem była wspólna publikacja, dająca podstawę do podjęcia szerszych badań, ukierunkowanych na zastosowanie wynalazku do przemysłowego opracowania tzw. eco-podeszwy. W rezultacie firma MSU S.A. złożyła wniosek o wsparcie projektu badawczo-rozwojowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój pod tytułem „Eco-podeszwa – prace badawcze nad innowacyjnym produktem obuwniczym opartym o unikatową technologię recyklingu odpadów poliuretanowych PUR”, który uzyskał dofinansowanie i jest aktualnie realizowany przy współpracy z naukowcami z Politechniki Gdańskiej.

Jednym z warunków uruchomienia projektu było udostępnienie praw do wynalazku firmie MSU. Udany proces komercjalizacji przeprowadziła Katedra Technologii Polimerów przy wsparciu formalno-prawnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG, czego zwieńczeniem było zawarcie w dniu 28 lutego 2018 r. pomiędzy Politechniką Gdańską a MSU S.A umowy licencyjnej na korzystanie z wynalazku.

Komercjalizacja zdeterminowała dalsze zaangażowanie naukowców z Katedry Technologii Polimerów. Zespół, na czele z prof. Januszem Dattą, realizuje w ramach projektu zadania badawcze polegające na optymalizacji procesu recyklingu w oparciu o technologię pod konkretne rodzaje odpadów poliuretanowych pochodzących z produkcji firmy MSU.

Wdrożenie eco-podeszwy pozwoli firmie MSU wykorzystać odpad produkcyjny w sposób zasadny ekonomicznie. W perspektywie długoterminowej rezultaty projektu mogą umożliwić rozwój technologii w kierunku zdolności przetwarzania odpadów poliuretanowych pozyskiwanych z innych przedsiębiorstw, co przyniesie znaczne korzyści dla środowiska naturalnego makroregionu.

Z profilami naukowymi prof. Janusza Datty i prof. Józefa Haponiuka można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.