Wyniki rekrutacji. Ekonomia i mechatronika najpopularniejszymi kierunkami

Ekonomia, mechatronika oraz gospodarka przestrzenna – to najpopularniejsze kierunki studiów na Politechnice Gdańskiej w rekrutacji na rok akademicki 2020/2021. Na jedno miejsce na tych kierunkach chętnych było ponad 15 osób. Największą liczbę kandydatów odnotowano na informatyce i budownictwie. O miejsce na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ubiegało się łącznie ponad 25,8 tys. kandydatów, przyjęto 4385 osób.

 

Wyniki rekrutacji zostały opublikowane na kontach rekrutacyjnych kandydatów.

O miejsce na studiach stacjonarnych ubiegało się w sumie 23 770 kandydatów (w tym 23002 na studia I stopnia), przyjętych zostało 3721 osób (w tym 3495 osób na studia I stopnia).

Najwięcej zgłoszeń w przeliczeniu na jedno miejsce odnotowano na kierunku ekonomia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (16,9 os. na miejsce), kierunku mechatronika na Wydziale Mechanicznym (15,8 os. na miejsce) oraz gospodarce przestrzennej na Wydziale Architektury (15,1 os. na miejsce).

Największą liczbę zgłoszeń ogółem odnotowano na kierunkach: informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (1701 zgłoszeń), budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska (1312),  automatyka, cybernetyka i robotyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (1180) oraz automatyka, robotyka i systemy sterowania na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki (1075).

Na studia niestacjonarne I i II stopnia zgłosiło się łącznie 2038 osób, przyjęte zostały 664 osoby.

Wszystkim osobom, które dostały się na studia serdecznie gratulujemy!

Ewentualna rekrutacja uzupełniająca odbędzie się we wrześniu. W najbliższym czasie na stronie pg.edu.pl/rekrutacja opublikowany zostanie komunikat, czy i na których kierunkach odbędzie się nabór dodatkowy.

Więcej informacji nt. rekrutacji można znaleźć TUTAJ