Wyróżnienia dla najlepszych pomorskich studentów

Troje studentów Politechniki Gdańskiej: Aleksandra Hinz (WFTiMS), Robert Kowalewski i Maciej Latt (obaj z WETI) otrzymali stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego. Laureaci będą otrzymywać po 380 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy.

 

Stypendium może otrzymać student, który: posiada średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, ma osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, kształci się na studiach I stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach II stopnia (uczelnie publiczne i niepubliczne), jest mieszkańcem województwa pomorskiego.

Nad oceną wniosków stypendialnych czuwała powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego Komisja Stypendialna, w skład której weszli m.in.: radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, reprezentant Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości oraz przedstawiciel Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.

Tym razem stypendia przyznano 38 Pomorzanom z 15 uczelni. Najwięcej stypendystów (10) pochodzi z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Na ten cel pomorski samorząd przeznaczył kwotę 2,4 mln zł.