Wyróżnienie HR Excellence in Research dla PG na następne 3 lata

Komisja Europejska przekazała decyzję o utrzymaniu i przedłużeniu prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR dla Politechniki Gdańskiej na następne trzy lata, uznając realizację Strategii HR4R PG za systematyczną i zgodną z opisem w planie działań, zaś same działania za cechujące się wysoką jakością.

 

Po dwóch latach od uzyskania prawa do posługiwania się Logo HR przez PG, zespół asesorów Komisji Europejskiej na podstawie „Wewnętrznego Przeglądu wdrożenia Planu Działań” (ang. Internal Review) oraz „Raportu samooceny wg listy kontrolnej OTM-R” (ang. OTM-R checklist), a także informacji publikowanych na stronie poświęconej Strategii HR4R PG [tutaj], dokonał oceny śródokresowej działań PG w zakresie wdrażania zasad Karty i Kodeksu Naukowca.

Oceniający stwierdzili, że wdrażanie planu działania jest zapewniane w sposób rzetelny, systematyczny i projakościowy, zaś Logo HR prezentowane na stronach internetowych w sposób widoczny. Zachęcili PG do kontynuowania podjętych działań i dalszego wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, życząc sukcesów i aktualizacji Strategii HR4R za 36 miesięcy.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Politechnika Gdańska zrealizowała ponad 70 proc. działań ujętych w Strategii HR4R PG na lata 2016-2019. Zmieniony Plan Działań na lata 2019-2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Senat PG i wprowadzony Zarządzeniem Rektora PG nr 29/2019 z 28 sierpnia 2019 r. Informacje o Strategii HR4R na PG dostępne są na  stronie: Excellence in Research.