Wyróżnienie w IV edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP”

Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego na Politechnice Gdańskiej otrzymało wyróżnienie w IV edycji konkursu „Innowacje dla Sił Zbrojnych RP” organizowanego przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych I3TO za projekt „Trenażer nawigacyjny dla działań specjalnych”.

 

Wyróżnione urządzenie służy do prototypowania i wdrażania zaawansowanych scenariuszy szkolenia żołnierzy w zakresie nawigacji indywidualnej i zespołowej w działaniach specjalnych. Trenażer działa w oparciu o pełnowymiarową sześcienną jaskinię rzeczywistości wirtualnej typu CAVE, złożoną z sześciu ekranów o boku 3,4 m z równoczesną stereoskopową projekcją wsteczną na każdą ze ścian z łącznie dwunastu projektorów wysokiej rozdzielczości.

Jaskinia znajduje się w Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej na Politechnice Gdańskiej, oddanym do eksploatacji w 2015 r. Osoba lub grupa osób przebywająca w jaskini odnosi wrażenie całkowitego zanurzenia w generowanym na bieżąco świecie wirtualnym. Efekt zanurzenia umożliwia realizację dowolnych, realistycznych scenariuszy szkoleniowych przygotowywanych w aktualnie tworzonym Pomorskim Laboratorium Zarządzania Kryzysowego (PLZK), które uzyskało w 2017 r. dofinansowanie Zarządu Województwa Pomorskiego.

Planowana liczba 120 stanowisk komputerowych w PLZK umożliwi nowatorskie badania w zakresie zarządzania i prowadzenia akcji reagowania na sytuacje o charakterze kryzysowym oraz weryfikację związanych z nimi scenariuszy szkoleniowych o dowolnej skali i czasie trwania. Scenariusze te dotyczyć będą operacji z udziałem spadochroniarzy i płetwonurków oraz ich szkoleń dla działań specjalnych trzech rodzajów wojsk: powietrznodesantowych w ramach Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych (w tym jednostek GROM i Formoza). W szczególności chodzi tu o skoki spadochronowe oraz misje podwodne realizowane w skrajnych warunkach pogodowych i geograficznych, których realizacja na poligonie byłaby zbyt kosztowna lub niemożliwa.

Liderem konsorcjum Pomorskie Laboratorium Zarządzania Kryzysowego jest Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Katedra Inteligentnych Systemów Interaktywnych). W skład konsorcjum oprócz lidera wchodzą Integra AV Sp. z o.o., Akademia Morska w Gdyni, Polska Agencja Kosmiczna i Squadron Sp. z o.o.

Na zdjęciu Michał Gienieczko (Integra AV), Jarosław Patschull (prezes Integra AV), przedstawiciel I3TO, prof. Bogdan Wiszniewski (PG WETI), Paweł Tarnowski (Integra AV), dr Jacek Lebiedź (PG WETI), Mariusz Argalski (Integra AV), Robert Trzosowski (PG WETI).